Läs senare

Viteshotat Praktiska får stöd

Efter en rad vitesförelägganden får nu skol­företaget Praktiska Sverige AB hjälp av Skolverket för att rätta till sina brister.

01 Apr 2016

Skolverket samverkar just nu med en rad huvudmän för att höja kvaliteten, öka likvärdigheten och förbättra elevresultaten på utvalda skolor. Samarbetena kan pågå i upp till tre år. Med på listan finns Praktiska Sverige AB som Skolinspektionen kritiserat hårt och hotat med viten. Hög läraromsättning och brister i särskilt stöd är några exempel ur kritiken.

Enligt Skolverkets projektledare Marie Sedvall-Bergsten består stödet inte av pengar. Verket analyserar i stället orsakerna till bristerna och identifierar vilka insatser som krävs.

Samtidigt skärper Skolinspektionen tonen och begär att förvaltningsrätten ska utdöma ett vite på sammanlagt 850 000 kronor för koncernens skolor i Kristianstad och Borås. Av Praktiskas 35 skolor har 10 förlagts med viten på 5,6 miljoner kronor totalt. Två av skolorna har redan stängts. Hela koncernen har också ett vite om 3 miljoner på sig. Senast 31 mars ska den ha rapporterat till inspektionen hur bristerna ska lösas. Då avgörs också om övriga vitesförelägganden ska skickas vidare till domstol.

ur Lärarförbundets Magasin