Ingår i temat
Introduktionsprogram
Läs senare

”Viktigt få använda modersmålet”

IntroduktionsprogramGod samverkan mellan läraren och studie­hand­ledaren krävs för att eleverna ska lyckas.
Det betonar försteläraren Camilla Jönsson.

av Björn Andersson
08 feb 2018
08 feb 2018
Foto: Jörgen Johansson

I elva år har Camilla Jönsson arbetat med gymnasieelever som inte uppnått behörighet till nationella program. På senare tid har hennes fokus varit på språkintroduktion. En nyckelfunktion som hon lyfter fram är studiehandledaren. Studiehandledare ska tillhöra ett arbetslag och inte bara ”hoppa in lite här och där”.
– Det är viktigt att studiehandledaren och läraren har en bra struktur för att kunna samverka. Att eleverna får använda sig av modersmålet för att lära sig nya ämnen och språk, säger Camilla Jönsson, som undervisar i svenska som andraspråk och engelska på Hässleholms gymnasium.

Hur arbetar du tillsammans med dina studiehandledare?
– Vi delar till exempel arbetsrum. De vet vad som händer under dagen, hur planeringen ser ut. Vi har planering inför lektionen, vi jobbar tillsammans i klassrummet och vi gör viss utvärdering. Vi har förmånen att i stort sett alltid ha en arabisktalande och en daritalande studiehandledare knutna till oss.

I utredningen Fler nyanlända ska uppnå behörighet till gymnasiet föreslås att F ska ersättas av skriftligt omdöme för nyanlända i grundskolan. Skulle det fungera på introduktionsprogrammen i gymnasieskolan?
– Ett skriftligt omdöme vore bra, speciellt inom språkintroduktion. Det är inte lätt att klara betyg om man har varit kort tid i Sverige eller har kort skolbakgrund. Och det är tungt att då få ett F. Ett skriftligt omdöme visar på ett bättre sätt elevernas progression i förhållande till kunskapskraven.

Vad betyder det att det finns förstelärare med inriktning mot introduktionsprogrammen?
– Jag tycker att det är viktigt. Vi har två förstelärare på våra introduktionsprogram. Vi har jobbat med att utveckla det kollegiala lärandet med till exempel olika samtalsmetoder.

Har ovissheten och beslut om uppehållstillstånd påverkat ditt arbete?
– Ja, man får möta elever som fått tunga besked. Som lärare får man bemöta det så professionellt man kan. Finnas där och lyssna på dem.

Hur gör ni för att bredda undervisningen inom språkintroduktion?
– Vi har till exempel haft temadagar mellan elever på barn- och fritidsprogrammet och språkintroduktion. Vi har haft lekar, information om olika subkulturer och ätit arabisk frukost. De här dagarna har gett god effekt och bidragit till att eleverna umgås mer mellan olika program. Alla elever är allas ansvar på skolan. Inom vår enhet är det omkring 45 elever på introduktionsprogram och cirka 400 elever på olika yrkesprogram.

Alla artiklar i temat Introduktionsprogram (9)

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com