Ingår i temat
Stress på jobbet
Läs senare

”Vi måste sluta älta”

Stress på jobbetLäraren Maria Åhs har arbetat som lärare i 24 år. Stressnivån har stigit enormt, upplever hon. Orsak: känslan av otillräcklighet och att ständigt stå under lupp.

24 okt 2019
Foto: Marc Femenia

Att aldrig få känna sig riktigt nöjd med sitt arbete är det som tär mest på lärare. Det är Maria Åhs övertygad om. Hon är lärare i samhällskunskap och psykologi på Järfälla gymnasium och har arbetat som lärare i 24 år.
– Det finns inga gränser för vad som förväntas av oss. Vårt arbete handlar om allt ifrån ämneskunskaper som ständigt måste uppdateras, mentorskap, ledarskap, administration och elevärenden till pappersstopp i kopiatorn. Mitt i allt detta ska man skapa bra lektioner och vara kreativ. Och frågan om vad som kan väljas bort står man rätt ensam med, säger hon och tillägger att många av uppgifterna ligger långt ifrån kärnuppdraget.

Maria Åhs tror att många lärare tar på sig misslyckanden som egentligen handlar om andra faktorer, vilket kan vara mycket påfrestande.
– Vi kämpar dagligen med svårigheter som till stor del även handlar om det omgivande samhället: alla elever i klassrummet, föräldrar, skolledning, politik och Skolverkets arbete. Det får man inte glömma.

Sammanfattningsvis tycker hon att det är för stort fokus på lärarnas insats och att vi borde se mer till helheten. Och att samhället borde lita mer på lärarnas kompetens.

Att planera lektioner är bland det roligaste, men också det mest tidskrävande och komplexa, tycker Maria Åhs.
– Det är då jag ska lägga upp undervisningen för att alla elever ska ha möjlighet att lära sig det de ska. Och skapa ett underlag för att jag ska kunna bedöma eleven. Att individanpassa sin undervisning, utifrån ett trettiotal elevers förkunskaper och behov, är väldigt svårt.

Efter lektionen är hennes hjärna ofta full av ofullständiga trådar: Förstod de? Varför gjorde jag så? Hur kan jag göra bättre?

Lärare måste försöka sluta att älta sitt arbete, anser Maria Åhs och betonar att lärare inte får glömma att de jobbar med människor. Vad som helst kan ha hänt innan de kom in i klassrummet. Och det är något Maria Åhs försöker påminna sina kollegor om i sin roll som ombud för Lärarförbundet, samt att man måste prioritera bland sina arbetsuppgifter och våga säga nej när arbetet blir för övermäktigt.

Under senare år har hon, exempelvis, försökt att underlätta sitt arbete genom att börja jobba mer med muntlig formativ bedömning i stället för skriftliga återkopplingar.
– Det har besparat mig väldigt mycket tid. Jag kan ärligt säga att jag ibland väljer bort arbetsuppgifter. Vi måste hela tiden fråga oss och påminna oss om vilket vårt uppdrag är: Vad måste jag göra? Vad är mitt kärnuppdrag? Fötterna på jorden och “good enough” är mina ledord.

Skillnaden att jobba som lärare i dag jämfört med för 20 år sedan är nästan obeskrivlig, konstaterar Maria Åhs. Då var arbetsrummet fyllt med pärmar av pappersanteckningar, närvarolistor, provresultat och utvärderingar.
– På den tiden gjorde man sammanställningar för sin egen skull i syfte att kunna förmedla det till sin elev. Då ”ägde” jag mitt material och det var få som hade åsikter eller begärde att få se något.

Dagens digitaliserade system är betydligt mer tidskrävande. Fördelen, enligt Maria Åhs, är att läraren har allt samlat på samma ställe och att det har blivit enklare att göra fortlöpande förändringar i dokumenten.

Maria Åhs kände sig betydligt friare i sin lärarroll tidigare. Numera känner hon att hon ständigt står under lupp. Visst finns det många positiva sidor med dagens mer transparenta system, poängterar hon, men att det skapar en större stress hos lärarna är ett faktum. Främst på grund av att både elever och föräldrar har direkt tillgång till hennes dokumentation.
– Nu måste jag omsätta mitt språk så att alla ska förstå. Det är något jag lägger ner väldigt mycket tid på och något som kan vara otroligt svårt för en nyexaminerad lärare. Och en av orsakerna till att många inte orkar fortsätta.

Ett tillvägagångssätt som Maria Åhs har börjat att använda sig av för att effektivisera sitt dokumentationsarbete är att spela in sina reflektioner om elevernas prestationer med en röstinspelare, och sedan lägga in det i datorn.
– Men viktigast av allt är nog att lita på sig själv och fundera över varför man dokumenterar och vad som ska dokumenteras. Annars blir det omöjligt att skapa en rimlig arbetssituation, säger Maria Åhs.      

Alla artiklar i temat Stress på jobbet (6)

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com