Läs senare

”Vi behöver inte göra några större förändringar”

Aktuellt7 frågor till Martha Liw, ansvarig för mottagande av nyanlända i Örebro kommun, om de nya kraven på kartläggning av elevernas kunskaper.

av Björn Andersson
12 sep 2019
12 sep 2019

Hur kommer det här att förändra för er?
– Vi har arbetat med kartläggningar sedan flera år tillbaka så vi behöver inte göra några större förändringar nu i och med den nya lagen. Vi tar reda på elevernas skolbakgrund och kartlägger deras kunskaper i språk, ämnen och yrkeserfarenhet, svarar Martha Liw som jobbar på Språkintroduktion på Karolinska gymnasiet där alla nyanlända elever i gymnasieåldern som kommer till Örebro passerar.

Vad använder ni för material?
– Vi har använt ett material som motsvarar steg 1 och 2 för grundskolan. Vi har också tittat på Skolverkets kartläggningsmaterial som påminner om vårt.

Hur går kartläggningen till?
– Vi börjar med ett samtal som jag leder och som genomförs tillsammans med eleven, vårdnadshavare och tolk. Då kan vi gå igenom tidigare skolerfarenhet och ämneskunskaper men även intressen samt styrkor och förmågor. Vi pratar också om eventuella erfarenheter utanför skolan, exempelvis arbete. Färdigheter i modersmålet har vi hittills utrett vidare om vi har sett att det behövs mer stöd eller om vi har haft en problemformulering. Kartläggningen görs med specialpedagog/speciallärare och studiehandledare eller tolk.

Där får eleverna boosta svenska och kunskaper om det svenska samhället.

Vad händer efter kartläggningen?
– Efter kartläggningen placeras man i en grupp som vi kallar intro. Där får eleverna boosta svenska, kunskaper om det svenska samhället och vårt skolsystem. Efter de sex veckorna bestämmer vi skolplacering i någon av våra sex olika grupper. Vi har grupper för dem som inte fått lära sig läsa eller skriva i hemlandet upp till elever med tio års skolbakgrund.

Hur många elever har ni på språkintroduktion?
–  Här på Karolinska gymnasiet är det just nu 75 elever. De är på basnivå där eleverna börjar. När de har kommit längre fortsätter de på Språkintroduktion (SPRI) på Virginska gymnasiet. Då bedömer lärarna språkutvecklingen utifrån deras svenska. Vi har en förstelärare i svenska som andraspråk som drivit utvecklingsarbetet kring ”Bygga svenska”. Totalt har vi cirka 300 elever på språkintroduktion i kommunen.

Hur gör ni om en nyanländ elev har kunskaper på gymnasienivå i vissa ämnen?
– Det händer att vi lyckas få in elever i klasser på nationella program i vissa ämnen. Det kan till exempel vara nyanlända som har franska som modersmål. Eller elever med goda kunskaper i matematik.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com