Ingår i temat
Relationer
Läs senare

Vässar samspelet i klassrummet

Relationell pedagogik handlar om att vara nyfiken, och se vad eleverna kan ge läraren. Det menar specialpedagogen Isabella Kronvall.

av Björn Andersson
04 jun 2018
04 jun 2018
Handleder. Isabella Kronvall är specialpedagog och har fått pris för sitt arbete med relationell pedagogik. Foto: Ulla-Carin Ekblom

På en vägg i Isabella Kronvalls arbetsrum på Rudbecksgymnasiet sitter ett nytt diplom, Örebro kommuns pedagogiska pris. I motiveringen står det att hon har ”relationell pedagogik i fokus för att öka måluppfyllelsen och delaktigheten hos eleverna”.
– Relationell pedagogik är att vara nyfiken åt båda hållen. Att inte bara kräva av eleven att lyssna på läraren utan också fråga sig vad eleven kan ge mig. Vi kan ge varandra någonting, både i skolämnet och i andra frågor. En ingång är att möta eleverna i deras intressen, säger Isabella Kronvall.

En ingång är att möta eleverna i deras intressen.

I gymnasiet kanske en del elever inte vill ha så mycket relationer med lärarna utan de vill ha höga betyg och komma in på högskolan?
– Min erfarenhet är att de allra flesta elever behöver en guidning och en mentor när de kommer till gymnasiet. Relationen till läraren kan handla om allt ifrån vad man ska göra för att få ett E på en uppgift till hur Office 365 fungerar.
– Ett samspel mellan elev och lärare är viktigt. Det behövs för att eleven ska veta vad som krävs för att nå de betyg den strävar mot. På lektionen ska man kunna diskutera, redovisa i mindre grupper och kommunicera med sin lärare och sina klasskamrater.

Kan inte det kan vara en nackdel för de elever som inte är så utåtriktade eller som har särskilda behov?
– Läraren måste vara rak och tydlig med syftet med uppgifterna. Om till exempel en text är för lång kan man beta ner den till mindre beståndsdelar och ge en förklaring till varför det är viktigt att jobba med den.
– Så länge man ser att eleven är här, gör uppgifterna och lämnar in i tid så jagar man inte för att ha eller få en relation. Då har eleven valt att ha det på så vis, och det i sig är en relation.

Du arbetar med handledning. Hur gör du om någon lärare inte är intresserad av vad eleverna har för intressen på fritiden till exempel?
– Man kommer inte ifrån det. Någon gång ställer man frågor som inte har med ämnet att göra. I lärarutbildningen ingår att lärarna ska ha en relationell kompetens där social omsorg och fostran ingår.

Alla artiklar i temat Relationer (7)

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com