Läs senare

Värdegrunden som gav vika

15 Dec 2015

”Vid skolbesök har utredningen slagits av den stora mängd kränkande klotter och intoleranta attityder som förekommer i elevernas studiemiljö.”

Jag läser i utredningen Välja yrke, som presenterades härom veckan. Ett bekymmer är att kön och social bakgrund har så stor betydelse när ungdomar väljer gymnasieprogram.

Till vvs- och fastighetsprogrammet är 98 procent av de sökande män, till hantverksprogrammet, där frisörinriktningen ingår, är det 94 procent kvinnor. Den som dristar sig till att göra ett otraditionellt programval får det tufft. Normbrytarna särbehandlas och trakasseras,
de byter program och hoppar av i större utsträckning än andra elever.

Utredningen konstaterar att värdegrundsarbetet måste stärkas för att locka elever att göra otraditionella val. Det är svårt att ha några invändningar emot det. Men det enda som utredningens kapitel 4 mynnar ut i är två till synes ganska tandlösa förslag: att Skolverket ska ”särskilt beakta” behovet av värdegrundsarbete på yrkesprogrammen, i sitt arbete med regeringsuppdraget om nationella skolutvecklingsprogram. Och att Skolinspektionen ska göra en granskning av kvaliteten i värdegrundsarbetet på gymnasiet.

Kan det verkligen räcka? Jag hoppas att jag har fel. Men jag befarar att vi kan se fram emot en gymnasieskola som inte sorterar ungdomar efter kön och ursprung ungefär samtidigt som världens kvinnor beräknas få samma lön som männen: Om sisådär 118 år.

ur Lärarförbundets Magasin