Läs senare

Vad har du för källa på det?

av Per Hagström
09 Dec 2016
09 Dec 2016

Historielärare levererar ett färdigförpackat historiskt innehåll och missar att ta upp metodfrågor och hur källor ska värderas. Det menar David Rosenlund som har skrivit avhandlingen History Education as Content, Methods or Orientation?. Därmed bryter lärarna mot ämnesplanen för historia på gymnasiet, enligt honom.

– Det står tydligt att lärarna ska arbeta med den historiska metoden och lära eleverna hur man jobbar med källor för att skapa historiekunskap, säger han till Lärarnas nyheter.

Djupintervjuer som David Rosenlund har gjort med historielärare visar att de är medvetna om problemet men inte vet hur de ska komma till rätta med det. De säger sig sakna tid eller att de inte har fått de rätta redskapen genom lärarutbildningen eller fortbildning.

ur Lärarförbundets Magasin