Läs senare

Unik praktik ger kunskaper för livet

Tre veckors apl i Afrika kräver sitt. Förberedelser och efterarbete är a och o
för elever och lärare. Vinsterna blir ökad medvetenhet, större ansvars känsla och breddad yrkesskicklighet.

01 Jul 2014

Bild: Anna-Lena Lundqvist.För fjärde året i rad har yrkeselever från Krokslättsgymnasiet i Mölndal varit i Uganda på utlandspraktik. Julia Kolvik går i trean på vård- och omsorgsprogrammet på skolan som varje år erbjuder sina elever praktik i Uganda.
– Jag valde Krokslättsgymnasiet för att jag hade möjlighet att söka utlandspraktik, säger hon.

Kraven för att eleverna skulle bli antagna till praktiken var att de skulle ha godkänt i kärnämnena, låg frånvaro och att de skulle söka med ett personligt brev.

– Man skulle visa att man kunde ta ansvar, säger Julia Kolvik.

Lena Fergman är omvårdnadslärare och åkte med eleverna detta år.

– Viktigt är också att det är tåliga elever som åker – alla som vill resa med måste göra en personlig ansökan efter vissa kriterier, säger hon.

 

De behöver känna till att det inte går att åka med en kompis. De måste nämligen klara av att vara utan sin bästis. Det finns oftast inget internet eller telefon; emellanåt inget vatten eller fungerande el. De måste kunna äta annan mat än de är vana vid.

– Inte minst måste de klara av att samarbeta och kunna lyssna på andra, säger Lena Fergman som tillägger att hon är mycket nöjd med årets elever som alla uppfyllde dessa kriterier.

Förberedelserna handlar en hel del om att eleverna måste vara väldigt noga med sin klädsel.

– I Uganda måste man ha kläder som är anpassade efter situationen, miljön och tillfället på ett annat sätt än här. Inte minst flickorna är väldigt påpassade.

Lena Fergman exemplifierar:

– Inga korta kjolar. Axlar ska vara täckta. Gud och kyrkan har stor plats i människornas liv och det förklarar den strikta klädkoden. 

Före resan är det fem förberedelseträffar med information om landet (folkslag, språk, religion, samhälle, historia), visning av typiska bilder från landet, regler för uppförande med mera. Lena träffar även elevernas föräldrar. Viktiga frågor som vaccin och färdväg tas upp. 

Julia Kolvik och Frida Andersson blev alltså utvalda och tillsammans med Julia Stendahl och Titti Baltsén åkte de iväg i februari i år.

De bodde två och två i sina familjer och på dagarna praktiserade de i skolor (bland annat för barn med autism och andra funktionshinder) i staden Entebbe. Förutom praktik i skolorna fick de göra studiebesök på sjukhus, hiv-center och ett boende för gravida som blivit utslängda från sina familjer. Vistelsen dokumenterades varje dag med text och bild i en blogg.

Krokslättsgymnasiet har flera internationella kontakter. Elever från skolan har förutom Uganda även varit i Österrike. Lärarna bedriver ett aktivt arbete med att söka stipendier för att kunna fortsätta med de internationella utbytena. Dessa fyra elever åkte inom utbytesprogrammet Athena (se faktaruta).

– Vi uppmuntrar även elever som har kontakter med andra länder att använda dessa för att få möjlighet till praktik, säger Lena Fergman.

 

Isatou Touray, som har rötter i Gambia, är en sådan elev. Hon går också på vård- och omsorgsprogrammet och praktiserade på ett sjukhus: Royal Victoria teaching hospital. Hon fick biljett och vaccination betalda av skolan, men fick ordna uppehälle själv. Det gick bra tack vare släktingarnas välvilja. 

Hon gjorde fyra veckors praktik och kunde vara där som volontär. Det handlade till och med om att vara med på operationer.

– Jag fick se när de amputerade ett ben. Det var tufft men lärorikt.

Men mest handlade det om vardagliga ting som blodprover och andra prover. En hel del administration.

Hennes främsta reflektion rör teknik och resurser. 

– Det finns så lite resurser. Men trots det får de allt att räcka; man slösar inte. De står ofta utan mediciner. Och många patienter har inga pengar och kan inte köpa de mediciner de så väl behöver. 

Nu arbetar de fem eleverna med att sprida sina erfarenheter genom rapporter och redovisningar för skolkamrater och lärare.

 

Även elever från bygg- och anläggningsprogrammet på Christofer Polhemgymnasiet på Gotland har varit i Afrika, nämligen på ön Zanzibar utanför Tanzania.

– Vi vill erbjuda ett apl där eleverna kan lära sig byggtekniker de inte stött på tidigare. Samtidigt hoppas vi att resan ökar elevernas medvetenhet och ansvarskänsla bland annat då det blir uppenbart hur olika förutsättningarna ser ut beroende på var man föds, säger Thomas Ginzel – en av de ansvariga lärarna.

Han och de andra som arbetar med projektet menar att elevers medvetenhet och ansvarskänsla är lika viktiga som yrkeskunnandet för att de skall kunna utföra ett bra jobb då de slutar skolan.

Likheterna mellan Gotland och Zanzibar är många: Zanzibar är också en ö, två tredjedelar av Gotlands storlek; bägge har en grund av kalksten och därmed en historia gällande användningen av kalk. Stone Town är precis som Visby en världsarvsstad, bägge är även gamla centrala handelsplatser som i modern tid kommit att, till stor del, leva på turism.

– Precis som det finns många likheter är skillnaderna mellan Östafrika och Sverige enorma, något våra elever fått känna på både i vardagen och i byggandet.

Planeringen började för cirka två år sedan och i maj förra året åkte fyra lärare till Zanzibar för att göra en förstudie för att se om det över huvud taget var möjligt med apl inom bygg- och anläggning, praktiskt och säkerhetsmässigt.

De som var intresserade fick skriva en personlig ansökan där de förklarade varför de ville följa med, och vad de ansåg sig kunna bidra med personligen och i gruppen.

– Ansökan följdes sedan upp med en intervju. För att alla skulle ha möjlighet att följa med var det även viktigt för oss att kostnaderna för eleverna inte skulle vara högre än hemma. Bygg- och anläggningsprogrammet har därför sett till att alla nödvändiga kostnader är täckta så när som på måltiderna på kvällar och helger.

 

På vilka arbetsplatser gjorde eleverna sin praktik?

– På två olika arbetsplatser. Den ena är Zanzibar Stone Town Heritage Society ZSTHS, det är en byggnadsvårdsorganisation som hjälpt eleverna att lära sig arbeta med gamla putstekniker. Den andra arbetsplatsen är ett litet nedbrunnet hus i en fattig förort till Stone Town. Där har lokala hantverkare handlett våra elever i arbetet med uppbyggnaden, byte av fönster och dörrar, putsning av väggar samt byggandet av en helt ny takkonstruktion.

Gruppen bestod av tolv elever, en engelsklärare och fyra bygg- och anläggningslärare.

– Men alla är inte med samtidigt; vi är fler i uppstarten. Tre av oss stannar mellan en och två veckor medan två stannar hela perioden.

Ökar detta attraktiviteten för ert byggprogram?

– Det vet vi inte ännu, eftersom det här är första gången ett yrkesprogram på vår skola deltar i ett sådant här projekt. Vår förhoppning är framför allt att försöka öka elevernas medvetenhet och känsla för ansvar, därmed även deras yrkeskompetens. Vi hoppas och tror att det kommer visa sig om några år, både i och med fler sökande till programmet och i form av respons från företagen där de jobbar, säger Thomas Ginzel.

Fakta

Gymnasieskolans yrkesförberedande program och yrkesvux kan ansöka om medel för samarbete med motsvarande utbildningsformer i utvecklingsländer genom Athena utbytesprogram. Elever, lärare, skolledning och annan pedagogisk personal kan delta.

”Effekten blir att eleverna mognar, vidgar sina perspektiv och fördjupar sina kunskaper om omvärlden och sig själva. De skaffar sig även en internationell erfarenhet som idag är efterfrågad på arbetsmarknaden samt utvecklar sina språkkunskaper. Samtidigt får personalen ett internationellt perspektiv som kan ha en direkt effekt på skolans kvalitet.”

Läs mer här: programkontoret.se, sök Program och stipendier.

ur Lärarförbundets Magasin