Läs senare

Tummen ned för bedömning

Elever på yrkesprogram tycker att lärarna bedömer och återkopplar på fel sätt. Dessutom är kamratbedömning alldeles för svårt, visar ny forskning.

21 Apr 2015

Yrkeseleverna syn på bedömning är inte positiv. Lärarna är för generella i sin återkoppling. Dessutom anser eleverna att både återkoppling och bedömning bygger för mycket på skrivuppgifter och redovisningar, i stället för att lärarna bedömer hela lärprocessen. Det visar en forskningsstudie från Göteborgs universitet och Högskolan Väst.

– Återkoppling ska vara konkret. Allmän positiv återkoppling av typen ”vad bra du är” ger inte så mycket, säger Martina Wyszynska Johansson vid Högskolan Väst som är en av forskarna bakom studien.

För att fungera ska feedback vara specifik och återkommande samt riktas mot vad eleverna har gjort och vad de inte har gjort, menar tidigare barn- och fritidsläraren Martina Wyszynska Johansson.

I undersökningen intervjuades elever från tio olika skolor om hur de ser på sina lärares sätt att bedöma. Alla gick barn- och fritidsprogrammet. Något som eleverna inte heller är nöjda med är kamratbedömning. Ett flertal uttryckte att bedömning borde vara lärarens jobb och inte deras. Martina Wyszynska Johansson betonar dock att det finns klara vinster med kamratbedömning.

– Vi vill ju inte att eleverna bara ska matas av lärare och sitta och vänta på att bli bedömda. De ska vara mer aktiva än så.

För att få kamratbedömning att fungera behövs därför en inskolningsperiod för eleverna. Så att de lär sig förstå varför och hur de ska göra det och att det inte handlar om att ge varandra betyg, menar Martina Wyszynska Johansson.

Så gjordes studien

  • 70 ungdomar från tio olika gymnasieskolor intervjuades om hur de ser på sina lärares sätt att bedöma. Alla gick i årskurs två på någon av barn- och fritidsprogrammets inriktningar.
  • Intervjuerna gjordes i grupp med ungefär en handfull elever åt gången.
  • Studien handlar om undervisning som är förlagd till skolan. Apl ingår inte.

ur Lärarförbundets Magasin