Ingår i temat
Säkerhet
Läs senare

Tryggheten i fokus efter slagsmålet

SäkerhetUtrym skolan och ta in vakter! Ledningen agerade resolut efter det våldsamma bråket utanför Väsby nya gymnasium. Nu har lugnet återvänt, men det kan ta tid att reparera skolans rykte.

av Björn Andersson
14 sep 2018
14 sep 2018
Tryggheten i fokus efter slagsmålet
Stängt. Eftersom Väsby nya gymnasium ligger mitt i centrum finns spärrar för att inte obehöriga ska komma in. Lärare och elever använder passerkort. Foto: Christopher Hunt

Den är bokstavligt talat ”skolan mitt i byn”. Väsby nya gymnasiums stora fyrkantiga byggnad är placerad mellan centrum och Upplands-Väsby station. I huskroppen finns också bibliotek, café, multisporthall och konferenslokaler.

Det centrala läget har inte bara fördelar. Det gäller att hindra obehöriga från att ta sig in i skolans lokaler, som ligger i de tre övre våningsplanen. Lärare och elever måste passera spärrar som liknar dem till tåg och tunnelbana. Alla måste ha passerkort och i korridorerna finns filmkameror.

Läget i centrum bidrog till ett stort bråk för ett drygt halvår sedan. Det hela startade med att två elever var osams. Det blev grupperingar och de två lägren samlades på det allmänna entréplanet och utanför skolbyggnaden för att slåss. I bråket deltog både gymnasieelever och folk utifrån. Det var slagsmål på måndagen och tisdagen den här veckan i december. När ryktet gick om att det skulle bli en uppgörelse även under fredagen bestämde sig rektorn John Gustafsson för att skolan skulle utrymmas den dagen.
– Vi ville kyla ner situationen genom att göra på det här sättet, sa han då till tidningen Expressen. I samband med bråket stängdes också en handfull elever av från undervisningen.

När det är oro på en skola så kan man inte blåsa på med sina ämnen i vanligt tempo.

Nu känns bråket och december långt borta. Sommarsolen lyser genom takets glaspartier, vid ett bord spelar några elever kort och i ett annat utrymme sitter lärarna och äter sin lunch.
– Med de här öppna ytorna har vi bra överblick. Ingen kan gömma sig på rasterna, säger Katarina Perite när hon går ner för en av skolans gröna trappor.

Hon har jobbat på Väsby nya gymnasium i tre år och har nyligen haft en lektion i religionskunskap om etik och moral för en klass på ekonomiprogrammet.
– Då får man verkligen jobba med tolerans och med att respektera varandras åsikter. Det är bra för gruppklimatet, säger hon.

Trygghetsansvar. Våra elever har blivit mer aktiva i arbetet med att skapa trygghet, berättar läraren Katarina Perite. Hon arbetar mycket med frågor om respekt och tolerans. Foto: Christopher Hunt

Katarina Perite har aldrig känt sig hotad eller otrygg som lärare. Men hon betonar att en sådan känsla är individuell. Om någon elev eller lärare upplever mobbning eller hot ska det alltid tas på allvar.
– Jag är nog ganska luttrad och hårdhudad eftersom jag har arbetat mycket med utåtagerande elever i olika situationer. Nu har jag undervisning på individuella och nationella program. Jag tycker att det är nyttigt med erfarenheter från båda.

Hon arbetade på skolan de dagarna då det var slagsmål och märkte att några elever blev påverkade.
– De var stressade och som lärare fick jag gå in i beskyddarrollen. När det är oro på en skola så kan man inte blåsa på med sina ämnen i vanligt tempo.

Katarina Perite är ombud för Lärarförbundet på skolan men händelsen i december innebar inga extra uppdrag i det fackliga arbetet.
– En lärare var lite bekymrad över oro i sin klass vid den här tiden men det var inte kopplat till det uppmärksammade bråket. I läraryrket är det viktigt att undvika risker som skapar stress och riskerar att ge sjukdomar.

Tydlighet är viktigt för att skapa en trygg skola, anser Katarina Perite. Det kan handla om att en elev vet vilka regler som gäller – vad man kan bli avstängd för – och att lärare och elever känner till vilka utrymningsvägar som finns vid en brand.

Trygg i skolan. Trifa Rasouly tycker att säkerhets­systemen fungerar bra på skolan, men att det är synd att de ska behövas. Foto: Christopher Hunt

Väsby nya gymnasium är med i programmet ”Mentorer i våldsprevention” för att förebygga killars våld. En del i det arbetet handlar om att säga ifrån vid kränkningar.
– Eleverna har genom vårt program blivit mer aktiva i arbetet med trygghet, till exempel genom att berätta för någon lärare eller annan vuxen om de sett någon som betett sig olämpligt. De vet att de kan berätta utan att vi säger att det kommer från dem.

Trifa Rasouly går sista året på ekonomiprogrammet i Väsby nya gymnasium. Nu sitter hon i en av de röda små fåtöljerna i fiket där både skolans elever och folk utifrån kan samlas. Hon känner sig trygg på skolan men blev lite påverkad av bråken före jullovet.
– Många av oss äldre elever blev nog irriterade. Det hade varit lugnt här länge och så blev det bråkigare när ettorna började, säger hon.

Trifa Rasouly är elevambassadör på skolan. Hon har bland annat varit ute och informerat elever som ska välja gymnasieutbildning.
– Om det är stökigt på en skola så tror jag att det blir färre som söker. När det var bråk här fick jag frågor om det i klasserna. Eleverna i nian hade hört mycket och det är nog lätt att det sprids rykten.

Nu tycker hon att det är lugnt och att det finns bra säkerhetsrutiner med passerkort och kameror.
– På ett sätt är det ju synd att det ska behövas sådana här system, men det är ju bra för vår säkerhet. Jag tycker också att skolan tog tag i bråket på ett bra sätt med avstängningar och information till oss elever. Efter jullovet var det tryggt igen.

Om det är stökigt på en skola så tror jag att det blir färre som söker.

Trifa Rasouly uppskattar att det finns två fritids­ledare på skolan som bidrar till att stämningen är bra. Avgörande för ett tryggt klimat tycker hon också är att lärarna har bra relationer med eleverna.
– Då kan man som elev vara mer öppen och säga till om något hänt. Jag tycker nog att det är lättast att få bra kontakt med de yngre lärarna.

I en korridor med små rum sitter skolans rektorer. ”Tillgänglig när dörren är öppen” står det på dörren till Maria Ågrens rum, där hon står och pratar med Tora Lundblad, även hon biträdande rektor. I dag ska de resonera om innehållet i en kurs som kommunens trygghetsgrupp ska hålla för all personal i gymnasieskolan.

Goda relationer och bra samhållning i personalgruppen menar de är viktigt för att skapa trygghet.
– Vi har öppna ytor utan skrymslen och vrår där man kan gömma sig. Men ändå upplevs nog inte alla ytor som trygga. Till exempel när eleverna ska gå ner till restaurangen som också är öppen för allmänheten. I frågor om trygghet har vi bra samarbete med kommunledningen och politikerna, säger Maria Ågren.

Varken Tora Lundblad eller Maria Ågren har blivit hotade personligen vid något tillfälle.
– Då har jag ändå gått in och hindrat bråk, säger Maria Ågren.

Håller ihop. Goda relationer och bra sammanhållning bland personal och elever är ledord för en trygg arbetsplats, menar skolledarna Tora Lundblad och Maria Ågren. Foto: Christopher Hunt

När tumultet uppstod i december gick de ner till området precis utanför skolan där elever och andra ungdomar samlats. De beslöt då att tillkalla polisen.

Tora Lundblad menar att personalen inte kände oro av att arbeta på skolan efter den turbulenta veckan i december.
– Många elever var irriterade över att vi stängde skolan under en dag. De menade att bråket hade sitt ursprung i saker som hänt utanför. Men vi var oroliga för att det kunde bli allvarligt på fredagen, så vi tog det säkra för det osäkra. Vi valde att stänga av ett antal elever. Är man inblandad i ett bråk skapar det otrygghet på skolan och äventyrar andra elevers rätt till studiero. Då stängs man av.

Tora Lundblad tror att den tydlighet som skolan visade på ett sätt kan slå tillbaka när det gäller ryktet.
– Många skolor i Stockholmsområdet hade stökigt vid den här tiden i december. Vi agerade tydligt, stängde skolan och satte in väktare en period. Det bidrog till att vi hamnade i media, vilket kan skapa oro hos föräldrar och elever.

Maria Ågren menar att bråk som uppmärksammas kan leda till minskat söktryck.
– Ett sätt att komma ifrån den känslan är att i vardagen visa att vi är en trygg skola. Den som går här eller besöker skolan kan intyga att det är en trygg miljö.

Alla artiklar i temat Säkerhet (6)

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com