Tema
Foto: Anna Simonsson
Läs senare

Fokus: Språkutveckling

30 Mar 2016

Foto: Anna Simonsson

Tidningen gymnasiet nr 2 2016 Ämne och språk går hand i hand. Och ju djupare läraren borrar i ämnet, desto viktigare blir det att alla elever förstår. Vi talar med lärare, elever och forskare om språkets betydelse för inlärningen.

ur Lärarförbundets Magasin