Tema
Illustration: Andreas Samuelsson/Agent Molly & Co
Läs senare

Fokus: ämnesdidaktik

15 Sep 2016

Illustration: Andreas Samuelsson/Agent Molly & Co

Tidningen Gymnasiet nr 4 2016 Vad, hur och varför? Att vara expert på sitt ämne räcker inte. En skicklig lärare måste också behärska de didaktiska frågorna. Men många nyutbildade känner sig vilsna i klassrummet.

ur Lärarförbundets Magasin