Ingår i temat
Fokus: Avhoppare
Läs senare

Svårt att ringa in avhopparna

Är det 35 eller 20 procent av gymnasieeleverna som hoppar av? Allt beror på hur man räknar.

27 Maj 2016

Illustration: Aron LandahlBer man experter och forskare sätta en siffra på avhoppen så får man mest suckar till svar.
– Jo du, där har du en nöt att knäcka, säger någon.

– Det finns ingen definition av avhoppare, upplyser en annan.

Skolverkets tjänstemän vill inte ens ta ordet i sina munnar ”eftersom man inte kan veta om eleven bara har gjort ett tillfälligt studieavbrott eller verkligen har slutat för gott”, som en utredare säger.

Det som finns är statistiken som visar hur stor andel av nybörjarna på gymnasiet som fullgör sina studier inom en viss tid. Den så kallade genomströmningen. Vill man måla en verkligt dyster bild kan man lyfta fram hur många som inte tar en gymnasieexamen inom de förväntade tre åren. Det är omkring 35 procent av eleverna. Men det vore synd att kalla alla dem för avhoppare.

Illustration: Aron LandahlMånga har bara tagit en paus i pluggandet eller bytt program, vilket fördröjer examen något år. Ett år senare, i fyraårsuppföljningen, är det lite drygt 30 procent som fortfarande inte har tagit examen. Skulle man ge dem ett år till så sjunker siffran troligtvis ytterligare några procent. Men det vet vi inte säkert eftersom den första femårsuppföljningen av gymnasieskolan enligt Gy 11 görs först nästa år.

Från de 30 procent som inte har tagit examen efter fyra år finns det skäl att dra bort de nära 9 procent som i alla fall har fått ett studiebevis. Det är de som har läst programmet men inte har blivit godkända i tillräckligt många kurser för att få en examen. De har visserligen missat målen men är inga avhoppare eftersom de faktiskt har deltagit ända till slutet.

Då återstår drygt 20 procent som varken har examen eller studiebevis efter fyra år. Det motsvarar drygt 24 000 elever i den kull som började gymnasiet 2011. Är det de som är avhopparna? Ja, säkert har många hoppat av. Men inte riktigt alla.

Vissa har läst flera år på ett eller flera introduktionsprogram innan de kunnat gå vidare till ett nationellt program och har då fortfarande ett par år kvar till examen. Det gäller inte minst de tusentals elever som går språkintroduktion, det största introduktionsprogrammet. Väntar man ett par år kan de förhoppningsvis putsa statistiken ytterligare lite grann.

Så många går inte klart i tid

Andel elever som ej slutfört studierna inom 4 år:

Samtliga program 22%

Introduktionsprogram 80%

Yrkesprogram 18%

Högskoleförberedande program 12%

Källa: Skolverket

ur Lärarförbundets Magasin