Läs senare

Svajig bedömning av yrkeskunskaper

Självständighet och initiativförmåga vägs in när apl-handledare bedömer elever. Problematiskt eftersom det inte ingår i kursmålen, tycker Pia Lindström.

16 Sep 2016

Du har intervjuat lärare och apl-hand­ledare på vård- och omsorgsprogrammet i din lic-avhandling. Hur går det till när de samarbetar kring bedömning?

– Vårdlärarna förlitar sig mycket på vad handledarna berättar om elevernas prestationer under praktiken. Lärarna upplever att de inte har tid att göra apl-besök för att själva se eleverna in action.

Är det ett problem?

– Ja, eftersom många handledare inte känner till de centrala målen för den kurs som eleverna läser.

Så vad är det som handledarna lägger in i sin bedömning?

– Det handlar mycket om personliga egenskaper som självständighet och initiativförmåga, trots att det inte är några betygskriterier i kursen Vård- och omsorgsarbete 1 som jag har studerat.

Handledare använder också frågan ”Skulle jag vilja ha eleven som framtida kollega?” som en måttstock. Hur lämpligt är det?

– Det är väldigt svårt för 16-åriga elever utan arbetslivserfarenhet att leva upp till det måttet. Särskilt om de jämförs med vuxenstuderande som gör apl på samma arbetsplats.

Du har sett att checklistorna som används under apl är ett dåligt stöd vid bedömning och betygsättning. Varför?

– I listorna syns bara om eleven utfört ett visst moment men inte med vilken kvalitet. Och det samlade omdömet som handledaren ger eleven är ibland bara F eller E trots att läraren sedan ska sätta ett sexgradigt betyg mellan F och A på kursen.

Du menar att det finns en risk för att de skolförlagda delarna av kursen får för stor betydelse vid betygsättningen. Varför?

– Jo, eftersom det är de delarna där läraren själv kan se elevens prestationer. En lärare sa till exempel att omdömet från praktiken mest fick betydelse om eleven stod och vägde mellan två betyg.

Och om du sammanfattar dina iakttagelser. Tycker du att betygsättningen är rättssäker?

– Nej, i slutändan kan det bli tysta och blyga elever som missgynnas när det läggs så stor vikt vid personliga egenskaper. De kan vara väldigt duktiga men visar kanske inte självständighet under sin första praktik.

Vad finns det för lösningar på problemen?

– Det behövs mer fortbildning för handledarna och mer samverkan mellan skola och arbetsliv. Det skulle också behövas bedömningsmaterial för varje kurs och praktikperiod.

Vem?

Pia Lindström är vårdlärare på gymnasiet i Haparanda och har skrivit sin lic-avhandling vid Forskarskolan i yrkesämnenas didaktik på Stockholms universitet.

Vad?

Licentiatavhandlingen Bedömning av yrkeskunnande vid APL: Redskap och situationer inom Vård- och omsorgs­programmet.

Hur?

Intervjuer med åtta handledare på olika vård- och omsorgsboenden och sju vård­lärare på tre skolor. 

ur Lärarförbundets Magasin