Läs senare

Stor skillnad i behörighet

BehörighetI vissa kommuner är endast omkring hälften av gymnasie­lärarna behöriga. Andra kommuner har nästan full behörighet.
– På vår skola har det blivit lättare att rekrytera, säger Laila Smith, lärare i Osby.

av Björn Andersson
08 feb 2019
08 feb 2019
Laila Smith i Osby har fått fler behöriga lärarkollegor. Bra arbetsmiljö betyder mycket för att locka sökande, anser hon.
Foto: Rickard Nilsson

Lärarförbundet har tagit fram en rapport över andelen behöriga lärare i gymnasieskolan. Genomsnittet för hela landet är 81 procent läsåret 2017/18, vilket i stort sett är samma nivå som läsåret innan. Men rapporten, som bygger på Skolverkets statistik, visar på stora regionala skillnader. I vissa kommuner och gymnasieförbund är andelen behöriga lärare lägre än 60 procent medan andra kommuner har över 95 procent behöriga lärare. En del kommuner redovisar en ökning på nära 20 procentenheter medan andra minskat andelen behöriga lärare i motsvarande grad.

I Osby kommun har andelen gymnasielärare med behörighet ökat med 17 procentenheter på ett år. Det är den största ökningen i Skåne.

Laila Smith är yrkeslärare och ombud för Lärarförbundet på Ekbackeskolan i Osby. Hon är med vid rekryteringar och märker att det har blivit lättare att få behöriga lärare.

Kommuner i topp över andelen behöriga lärare

Öckerö: 98%
Lidköping: 96%
Vellinge: 96%
Härryda: 95%

Kommuner och gymnasieförbund med lägst behörighet

Västerdalarnas utbildningsförbund: 41%
Finspång: 47%
Svalöv: 54%
Hälsinglands utbildningsförbund: 55%
Sandviken: 60%

– Det är svårt att säga vad det kan bero på. Vår skola ligger bra till för dem som pendlar från till exempel Malmö och Växjö. Det ökar ju rekryteringsunder­laget. En klar majoritet av lärarna på vår skola pendlar, säger hon.

Totalt sett är andelen behöriga lärare 73 procent i Osby. Det placerar kommunen under riksgenomsnittet och snittet i Skåne trots den kraftiga ökningen det senaste året.

– Det är fortfarande svårt att hitta behöriga yrkeslärare så det kan visa sig i statistiken. Nu satsar vi på att vidareutbilda yrkeslärare. Vi har fyra fem personer i gång nu så då får vi bättre siffror.

För tillfället söker hennes skola en lärare i svenska som andraspråk.

– Här verkar vi ha svårt att få behöriga sökande så vi får se hur det löser sig. Tidigare har vi haft lättare med den lärargruppen.

Goda villkor behövs för att locka nya lärare och få redan anställda att stanna kvar, betonar Laila Smith.

– En god lön är fortfarande viktig men arbetsmiljön är lika viktig. Den innefattar allt från fysisk arbetsmiljö till att kunna dra ner på alla kringuppgifter.

I Nyköping har andelen behöriga gymnasielärare minskat med 18 procentenheter på ett år. Peter Ekedahl är rektor på Nyköpings gymnasium, en av flera gymnasieskolor i kommunen.

– Vi har 95 procents täckning med behöriga lärare i de kurser där det krävs.
I yrkesämnen krävs inte behörighet än. Vi satsar också på att vidareutbilda obehöriga på våra introduktionsprogram.

Peter Ekedahl berättar att det kan vara en utmaning att få behöriga lärare i svenska, svenska som andraspråk, engelska och moderna språk samt yrkeslärare på barn- och fritidsprogrammet.

– Vi har sökt med ljus och lykta på senare tid. Nu har vi lyckats, säger han.

Rapporten från Lärarförbundet visar att Hallands län har högst andel behöriga gymnasielärare, 88 procent. Därefter följer Västerbotten, Uppsala och Gotland som samtliga har 84 procent behöriga gymnasielärare.

Längst ner på länsnivå placerar sig Dalarna och Jämtland med 71 respektive 67 procent.

Statistiken redovisar andelen gymnasielärare som har behörighet i minst ett ämne. Siffrorna gäller både kommunala och fristående skolor.

ur Lärarförbundets Magasin