Läs senare

Stödet brister ofta på gymnasiet

80 procent av eleverna som behöver stöd upplever att de inte får det i tillräcklig utsträckning på gymnasiet. Det visar forskning från Linköpings universitet.

28 maj 2019
Helena Hemmingsson, professor i specialpedagogik vid Stockholms universitet.
Foto: Stockholms Universitet

I studien från 2018 har 484 elever från tolv gymnasieskolor i fem kommuner intervjuats. Samtliga bedömdes vara i behov av stöd. Eleverna fick svara på vilket stöd de själva upplevde att de behövde, och vilka anpassningar de ansåg att de fick från skolan.

– Nio av tio elever uppgav att de behövde hjälp med att ”komma ihåg saker”, berättar Helena Hemmingsson, professor i specialpedagogik vid Stockholms universitet, och en av två forskare bakom studien.

Många upplevde också svårigheter med att göra läxor och prov, samt skriva och räkna. 50 procent av dem som behövde stöd uppgav att de inte fick något stöd alls, och cirka 30 procent tyckte att anpassningarna inte var tillräckliga.

Men alla går i gymnasiet i dag, och alla svårigheter försvinner inte med åren.

Störst behov av stöd hade elever med hög skolfrånvaro, elever på yrkesinriktade program och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

I en ännu inte publicerad studie har forskarna tittat på hur digital teknik kan hjälpa eleverna att komma ihåg saker och hur det påverkar närvaro och betyg. De följer också hur det går för eleverna efter gymnasiet.

En traditionell syn på gymnasiet kan vara en orsak till att stödet ofta brister, tror Helena Hemmingsson.

– Man förväntar sig att elever ska vara mycket mer självständiga på gymnasiet. Men alla går i gymnasiet i dag, och alla svårigheter försvinner inte med åren. Har du haft stöd i grundskolan kanske du behöver fortsatt stöd för att klara gymnasieskolan också.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com