Läs senare

Statsbidrag ska lyfta språket

Nära 2 700 gymnasielärare kommer att få vara med i Läslyftet nästa läsår. Det visar preliminära siffror från Skolverket.

01 Apr 2016

För nästa läsår har Skolverket 70 miljoner kronor att fördela till Läslyftet. Pengarna ska användas till handledare som ska kunna få nedsättning i sin tjänst. Nytt för i år är att även gymnasieskolor omfattas.

Preliminära siffror visar att 297 gymnasieskolor kommer att ta del av Läslyftet, vilket innebär att 2 685 gymnasielärare kan få fortbildning.

Erica Jonvallen är projektledare för Läslyftet på Skolverket. Hon ser många vinster för gymnasieskolan när lärare och elever arbetar med ämnesspecifika texter. 

– Ett läslyft är värdefullt för alla elever och då inte minst för flerspråkiga som ska ta till sig ämneskunskaper på ett nytt språk. Många lärare är duktiga i sitt ämne i men de kanske inte alltid tänker på språkets roll i ämnet. Läroplanen är tydlig med att elevernas språk- och kommunikationsutveckling är alla lärares ansvar.

Intresset är större än vad det finns pengar till, men det går att arbeta med Läslyftet även utan statsbidrag.

– Material med olika arbetssätt och metoder kring läsning och skrivande kommer att finnas på Läs- och skrivportalen. Vårt mål är att det ska finnas tillgängligt för gymnasieskolans lärare till midsommar.

För grundskolan visar preliminära siffror att 8 756 lärare kan erbjudas fortbildning med Läslyftet under nästa läsår. 

Kollegialt lärande

Läslyftet är en fortbildning i språk-, läs- och skrivdidaktik som bygger på att lärare lär av och med varandra med stöd av en handledare. För läsåret 2016/17 har 372 huvudmän sökt bidrag. Av dess har 72 fått avslag. Handledaren kan arbeta 10 eller 20 procent av sin tid med Läslyftet. Om alla huvudmän väljer nedsättning på tio procent för alla handledare blir antalet handledare 1 296. Statsbidraget omfattar förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola.

ur Lärarförbundets Magasin