Ingår i temat
Hållbarhet
Läs senare

Språk och globala mål går hand i hand

HållbarhetFör svenska elever är hållbar utveckling ett självklart begrepp. Karolina Sandahl lyfter frågan med sina elever på språkintroduktion.

04 apr 2019
Målinriktad. Läraren Karolina Sandahl väver samman hållbarhetsfrågor utifrån FN:s globala mål med språkutveckling på språkintroduktionsprogrammet.
Foto: Marc Femenia

Konsumtion, förnybara bränslen och ojämlika villkor. Det är exempel på frågor som måste komma alla elever till del – även de som går på språkintroduktionsprogrammet. Det anser Karolina Sandahl, lärare i samhällskunskap på Globala gymnasiet i Stockholm. Hon arbetar med ungdomar som relativt nyligen har kommit till Sverige och har som främsta mål att utveckla sina kunskaper i svenska språket.
– Det är oerhört viktigt att den här elevgruppen även får kunskaper och möjlighet till reflektion i hållbarhetsfrågor, säger Karolina Sandahl som även fortbildar lärare i Den globala skolan som är en del av Universitets- och högskolerådet.

I Globala gymnasiets profil ingår att arbeta efter FN:s globala mål för att skapa en hållbar utveckling. Med ämnesöverskridande projekt vill lärarna göra hållbarhetsfrågorna meningsfulla och hanterbara för alla elever, inklusive dem som läser språkintroduktion.

I år har Karolina Sandahls elever arbetat med flera projekt som berör olika aspekter av hållbar utveckling. Det senaste handlar om konsumtion och produktion där eleverna har följt kläders livscykel. De har undersökt kläderna utifrån frågor som varifrån råvarorna hämtas, vem som har tillverkat dem, hur tillverkningen påverkar naturen, på vilket sätt kläderna har kommit till butikerna i Sverige och vad olika miljö- och rättvisemärkningar innebär.

Övergripande frågeställningar för projektet har varit att förstå hur konsumtion och produktion av kläder påverkar människor och natur – inte minst vad olika aktörer kan göra för att konsumtionen ska blir mer hållbar. Framtidstänkande är en viktig kompetens att utveckla för att skapa hopp och vilja till handling, anser Karolina Sandahl.
– Vi samverkar mellan ämnen för att för att vi tror att elevers lärande i så väl svenska som andra ämnen kan utvecklas bättre om vi samarbetar, säger hon.

Elevernas egna erfarenheter är oerhört intressanta.

Genom arbetssättet får eleverna möjligheter till ett helhetsperspektiv för att förstå konsumtionen utifrån sociala, ekonomiska och ekologiska perspektiv. I arbetet har eleverna även studerat och frågat andra elever om deras konsumtionsvanor, och på det sättet använt ämnesspråket. Projektet är ett exempel på hur språkutveckling vävs samman med ämneskunskaper.
– Med dessa elever är det särskilt viktigt att ha undervisningsaktiviteter som gör eleverna språkligt aktiva. För oss lärare handlar det som att konstruera övningar som både tränar svenska språket och ämneskunskaper, till exempel att analysera orsaker och konsekvenser av den globala klädindustrin, säger Karolina Sandahl.

Utgångspunkten är att undervisningen i hållbarhet ska vara utmanande.
– Vi ställer samma frågeställningar till den här elevgruppen som till andra, även om vi arbetar medvetet med stöttningen, säger Karolina Sandahl.

Hon berättar att hållbar utveckling är ett nytt begrepp och fenomen för de flesta av dem som läser på språkintroduktionsprogrammet. Många elever har inte funderat på vad som ligger bakom kläderna som de köper i affärerna och hur de och andra aktörer kan påverka utvecklingen i en mer hållbar rikt­ning.

För flera var även ett projekt om mänskliga rättigheter en ögonöppnare eftersom de har växt upp i länder där mänskliga rättigheter inte respekteras. Det projektet hade fokus på social hållbarhet, där eleverna fick fördjupa sig i olika människorättskämpar över hela världen för att till slut hålla ett tal som om de vore en levande förgrundsgestalt i dag.

Eleverna som läser språkintroduktionsprogrammet på Globala gymnasiet har vitt skilda erfarenheter. De är uppväxta under olika förhållanden i allt från Afghanistan till Australien. Vissa har lång skolerfarenhet, andra har inte suttit i en skolbänk på många år. Några har till och med arbetat i klädesfabriker som diskuteras i konsumtionskedjan.
– Vi djupdyker inte i någon elevs historia, men elevernas egna erfarenheter är oerhört intressanta och berikar undervisningen, säger Karolina Sandahl.

De olika erfarenheterna och referensramarna utgör både en utmaning och en möjlighet, förklarar Karolina Sandahl. Hon upplever ofta en stor nyfikenhet bland eleverna på att förstå såväl det svenska samhället som det globala. Nyfikenheten skapar en bra grund för lärande.
– Alla studerande ska ha samma möjlighet att utveckla kunskaper och färdigheter för hållbar utveckling, vi som arbetar i skolan ska därför skapa förutsättningar för det.

Alla artiklar i temat Hållbarhet (8)

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com