Ingår i temat
Populärkultur
Läs senare

Sport som ger skarpa sinnen

PopulärkulturDatorspelande kräver träning för såväl kropp som huvud. Därför är lektionerna i idrott och hälsa viktigt. Jämställdhet är ett annat ämne i undervisningen.

03 jun 2019
Sport som ger skarpa sinnen
Daglig dos. Varje dag mellan klockan 16 och 21 har eleverna på e-sportprogrammet möjlighet att övnings-spela i en lokal högst upp i huset. Foto: Mats Andersson

Klickklickklickklickklick. Högst upp i det som utifrån ser ut som ett vanligt hyreshus i centrala Sundsvall, sitter ett trettiotal hörlursförsedda gymnasister och stirrar in i stora skärmar. Deras fingrar rör sig snabbt över möss och tangentbord, där olika färger flimrar förbi takt med tangenttryckningarna.

Det är sen eftermiddag på NTI-gymnasiet och dagens spelpass har just börjat. De 32 eleverna här inne går i olika årskurser, men har det gemensamt att de har e-sport som tillval. Nu har de just klarat av dagens lektioner, i såväl ”vanliga” gymnasieämnen som e-sportteori och haft en kort rast innan det träningspasset, som pågår mellan klockan 16 och 21 varje vardag, drog i gång.

– Inte för att vi tvingar någon att vara här, det är ju deras fritid, men det är precis som på ett fotbollsgymnasium: daglig träning behövs om du ska komma nån vart, säger Daniel Mobergh, lärare i datateknik med huvudansvar för e-sportstillvalet.

Daglig träning behövs om du ska komma nån vart.

Lektionssalen, med utsikt över hustak av falsad plåt, präglas av lugn, men på skärmarna utspelar sig äventyr i andra världar, i spel som Counter-Strike (CS) och League of Legends.

E-sport (elektronisk sport)

Ett samlingsbegrepp för tävlingar som utförs på datorer eller spelkonsoler, där de tävlande spelar datorspel mot varandra.

En del av ungdomarna spelar i lag, andra enskilt, utifrån moment de behöver öva på. Exempel på moment är så kallad drafting, som går ut på att hitta vilken karaktär man passar bäst som, eller att träna på att få in tillräckligt många ”dödande” träffar som möjligt för att få guld.

Spellärarna Emil Hultgren och Kevin Andersson går runt i salen och tittar, tipsar, stöttar. Då och då kör de en genomgång av vissa moment och när en spelomgång är klar går de igenom den tillsammans med laget. De analyserar dragen och vad som hade kunnat göras annorlunda.

NTI-gymnasiet i Sundsvall var ett av de första gymnasierna i Sverige och det första i Sundsvall att erbjuda e-sport som tillval, hösten 2016.

– Vi hade förstått att e-sport blivit en jättestor bransch och ville ge ungdomar en möjlighet att jobba seriöst med det, berättar rektor Jon Ellrose.

Jon Ellrose.
Foto: Mats Andersson

Han påpekar också att ämnet inte alls bara handlar om att lära sig spela utan minst lika mycket om att få inblick i branschen, där det finns utrymme för en hel rad olika yrken, som tekniker, redigerare, eventutvecklare, producent, kommentator – som i sig kräver kunskap i själva spelen.

Fast första året var det kanske inte alla elever som tog till sig det där med seriöst.

– En del av dem trodde de gick här för att få leka i skolan. Men de märkte snabbt att det inte var så.

Snarare tvärtom. För att hinna med både de ordinarie kurserna, för att få ihop sina gymnasiepoäng och samtidigt läsa den utökade kursen i e-sport, 200 poäng, behövs disciplin.

– Flera föräldrar har berättat att deras ungdomar börjat sova på nätterna igen sen de började här, säger Jon Ellrose med ett leende och konstaterar att få av eleverna orkar fortsätta spela sedan de kommit hem efter de långa skoldagarna.

– Här får de ett sammanhang och en skolkultur som gör dem till motiverade elever som tycker det är coolt att vara skötsam, säger han.

En del i den fostran hänger ihop med att tillvalet räknas som en idrottsgren.

– Och precis som på andra program och tillval inom idrott och hälsa handlar det om att utveckla den kroppsliga förmågan och få ett hälsoperspektiv på sin sport, säger Jon Ellrose, som tillsammans med Daniel Mobergh ansvarat för lektionerna i idrott och hälsa under våren.

Under de lektionerna delas e-sporteleverna upp i två grupper, varav en gymmar medan den andra går till en gymnastikhall en bit bort från skolan för olika sorters gruppdynamiska övningar. En fredagseftermiddag hänger vi med dit och får se hur eleverna får jobba med en samarbetsövning och därefter reflektera över hur den och liknande uppgifter kan stärka kommunikationsförmågan och annat som man har nytta av som e-sportare.

Mansdominans. Teorilektion om genusfrågan. Emil Hultgren och Kevin Andersson berättar om uppgiften: att läsa några brittiska artiklar om kvinnor i spelbranschen.
Foto: Mats Andersson

– En annan gång tränade vi tillit. Det är ju verkligen också nåt man behöver i spelet, säger Kim Wiklund. Hon tycker det är bra att få träna sådant rent fysiskt.

Elof Öhlén däremot, har aldrig förut varit med på en sådan här lektion, ”jag har inte orkat”. Nu är han överraskad över att han inte behövde byta till jympakläder och trötta ut sig och nöjd med att ha tagit ledarrollen i sin grupp – något som Emil Hultgren kommenterat uppskattande – och tror att han kommer att vara med också nästa gång.

Det börjat bli allt vanligare i branschen att satsa på ett inkluderande förhållningssätt ur alla aspekter.

Förutom rena idrottslektioner handlar undervisningen i idrott och hälsa om att reflektera över hälsa-ohälsa i samband med datorspelande, men också konkret om ergonomi och anatomi och vilken effekt en bra fysisk kondition har på orken. Mental träning och kunskap om psykisk hälsa ingår också: Hur påverkas hjärnan av spelandet, vilka är beroenderiskerna?

Samtidigt är lärarna noga med att påpeka för eleverna att ytterst få av dem kommer att bli proffs, berättar Daniel Mobergh och jämför återigen med fotbollsgymnasier.

– Men det finns ju andra sätt att jobba i branschen, till exempel med event eller spelutveckling.

Spelcoacherna Emil Hultgren och Kevin Andersson rekryterades av rektor Jon Ellrose eftersom han visste att de båda var datorspelare på hög nivå. Deras roll är att lära ut planering, genomförande och analys av spel, och att ge varje elev ett individuellt träningsprogram. Svårare var det att hitta undervisningsmaterial till det helt nya skolämnet.

Linjär. Alla måste stå bakom linjen när ni börjar! Daniel Mobergh instruerar inför samarbetsövningen.
Foto: Mats Andersson

– Vi fick skapa ett själva, berättar Daniel Mobergh, som nu är i färd med att skriva ett läromedel om regler, taktiker och tekniker, som ska spridas också till andra skolor.

I e-sportundervisningen ingår också att reflektera över dess roll i samhället. E-sport är en mansdominerad idrottsgren då det gäller själva tävlandet och många kvinnor som vill göra karriär som spelare vittnar om att de har svårt slå sig fram och inte sällan blir utsatta för sexistiska kommentarer.

– När killar man spelar med hör att man är tjej vill de antingen gifta sig med en, eller så får man höra att man är dålig för att man är tjej, säger Kim Wiklund och himlar med ögonen.

– Ja, som kvinna måste man tyvärr vara hårdhudad för att orka hålla på, säger Jon Ellrose och berättar att skolan försöker motverka dessa tendenser genom att ta upp frågor om normer och strukturer i undervisningen, och försöka få så jämn könsfördelning som möjligt på e-sporttillvalet. Av de 65 elever som läser e-sport i år är sex tjejer.

Men dels är skolan i sig mansdominerad, eftersom två av de tre programmen är den typen som av tradition lockar fler killar än tjejer (teknik och it).

Valde spel. Kim Wiklund, Lisen Skogman och Elog Öhlén går alla i årskurs 2 och har e-sport som tillval.
Foto: Mats Andersson

– Och även om det sitter lika många tjejer som killar och spelar i hemmen finns det en snedfördelning i de officiella sammanhangen, där killarna har tagit för sig och vill visa upp sig på ett annat sätt att de spelar än vad tjejer gör, säger Daniel Mobergh och fortsätter:

– Men alla lag på högsta nivå vill ha in tjejer nu, så där kan vi som skola göra ett stort jobb. Bland annat tar vi upp att det börjat bli allt vanligare i branschen att satsa på ett inkluderande förhållningssätt ur alla aspekter, om inte annat för att branschen skulle tjäna ekonomiskt på det.

Genom att genusfrågan tagits upp i undervisningen har Kim Wiklund och hennes klasskamrat Lisen Skogman fått upp ögonen för genusfrågan.

– Kvinnorna i branschen syns mycket mer sällan, säger Lisen Skogman, som ifrågasätter det faktum att mixade lag inte är tillåtna i tävlingssammanhang.

Men så kanske det blir framöver. Det tror i alla fall rektor Jon Ellrose.

– Jag tror e-sport kan bli den första jämställda sporten.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com