Läs senare

Spara tid med filmad feedback

YoutubeAtt ge eleverna feedback kan vara en tidsödande process.
Språkläraren Kalle Larsen lär dig använda Youtube för att bli mer effektiv.

25 apr 2017
Spara tid med filmad feedback
Illustration: Spektra

Se filmen här!

För fyra år sedan satt Kalle Larsen på en föreläsning där en annan lärare beskrev hur hon använde Youtube i undervisningen. Kalle Larsen arbetar på Blackebergs gymnasium i Stockholm, där eleverna nyss hade fått var sin dator och det gick upp för honom: här går det att spara tid!

Att skriva utförlig och formativ återkoppling på elevarbeten tar ungefär tjugo minuter per arbete, uppskattar Kalle Larsen. Så han gick hem, startade en kanal på Youtube och började filma sin feedback i stället.

– Nu pratar jag i kanske fem minuter. Sedan är det klart, säger han.

Eleverna kan också ta till sig återkopplingen bättre, menar han. Filmklippet ligger kvar på webben och blir lätttillgängligt för eleven i efterhand. Ett samtal i klassrummet finns inte kvar efter lektionen och ett skrivet papper är svårare för eleven att hålla reda på.

– För att eleven ska nå nästa nivå krävs det att vi lärare säger vad som behöver bli bättre. Men tiden räcker inte alltid till. Då blir Youtube en genväg till kvalitativ återkoppling, säger Kalle Larsen.

Det går att filma återkoppling på flera olika sätt. Genom att göra färgmarkeringar i ett textdokument och spela in sin egen skärm och röst kan läraren ge feedback vid varje markering. Om eleven har skrivit sitt arbete på papper går det att göra noteringar, filma papperet och spela in sin muntliga återkoppling.

I början var Kalle Larsen obekväm med att spela in sin egen röst. Rådet till den som vill prova själv är att sänka ambitionsnivån.

– Gör några testinspelningar och märk att det inte behöver vara perfekt hela tiden. Man kan staka sig, komma av sig eller harkla sig. Det gör inget eftersom det ändå ska vara som ett samtal med eleven, säger han.

Den som vill börja använda Youtube för återkoppling bör också tänka på att inte skriva ut elevens personnummer eller efternamn, påpekar Kalle Larsen. Klippet bör dessutom vara en så kallad olistad länk. I en rullist finns tre alternativ att välja mellan när det blir dags att publicera: privat, olistad eller offentlig. Privat kan bara upphovspersonen själv se. Offentlig betyder att klippet är sökbart för alla. Olistat gör att den som har en länk enkelt kan komma åt filmen, samtidigt som andra har svårt att hitta den.

– Är det sedan till exempel en väldigt personligt skriven uppsats måste jag i min professionella bedömning också tänka efter om det här verkligen är klokt att spela in. Det kan ju faktiskt hända att länken sprids. Använd sunt förnuft helt enkelt, säger Kalle Larsen.

De senaste två åren har han i stort sett uteslutande återkopplat till eleverna på det här sättet. Visst händer det att en elev vill ha skriftlig feedback, och då får hen oftast det.

– You can’t please them all. Men mitt intryck är att elevernas arbeten blir bättre på det här viset. De tar till sig återkopplingen på ett effektivare sätt och förstår bättre hur de ska arbeta vidare för att nå nästa steg. 

Återkoppla via Youtube

  1. Starta en kanal på Youtube och logga in. Det är en del av Googles utbud och kostar inget.
  2. Läs elevarbetet och färgmarkera det du vill kommentera i texten med hjälp av en ordbehandlare. Eller med en märkpenna om arbetet är inlämnat på papper.
  3. Ladda ned ett program för att spela in din egen skärm. Screencast-o-matic är ett exempel. Standardversionen är gratis.
  4. Spela in när du förflyttar dig längs markeringarna i dokumentet och ger muntlig återkoppling. Se när Kalle Larsen visar hur det går till på tidningengymnasiet.se. Där finns också fler exempel på hur du kan använda Youtube för att ge feedback.
  5. Lägg upp klippet och mejla en länk till eleven.

 

FILM: Så gör du! Kalle Larsen visar dig filmad feedback.

Enkelt och lättillgängligt

  • Att återkoppla med Youtube är enkelt. Eleverna behöver inte logga in och de är vana vid sajten.
  • Att spela in dig själv när du ger feedback genom att prata går snabbare än att skriva återkopplingen i text.
  • Eleverna behöver inte komma ihåg allt som läraren har sagt. Återkopplingen är tillgänglig dygnet runt. När det är dags för nästa arbete kan de se filmklippet igen för att förbereda sig.

Kalle Larsen

Jobbar som: Lärare i engelska och italienska samt förstelärare i IT-pedagogik på Blackebergs gymnasium i Stockholm.

Digital klassrumsfavorit (förutom Youtube): Quizlet. – Eftersom jag är språklärare. Det är ett bra och snabbt sätt att träna glosor på.

Följ Kalle: På Youtubekanalen TeacherKaLa eller på Twitter: @TeacherKaLa.

ur Lärarförbundets Magasin