Ingår i temat
Valår i klassrummet
Läs senare

Skolvalet ska få fler att rösta

Valår i klassrummetNära en halv miljon elever röstade i förra skolvalet. I år är målet att skapa större intresse bland elever på yrkesprogram.

av Björn Andersson
05 apr 2018
05 apr 2018
Illustration: Robert Nyberg

Tanken med skolval är att uppmuntra till politiska samtal och debatt på skolorna. Samtidigt får eleverna en konkret upplevelse av hur det är att rösta, eftersom rutinerna vid skolval liknar dem i riksdagsvalet – med skärmar, valurna, röstmottagare och rösträknare.
– Skolval ska leda till samtal och kunskap om demokratins principer. Det ger skolan en möjlighet att levandegöra demokratiundervisningen. Demokrati mår bäst av att inte tas för given, säger Benjamin Billet, som är projektledare för Skolval 2018 vid Myndigheten för ungdoms– och civilsamhällesfrågor (MUCF).

Vad betyder resultatet i skolvalet?
– De är intressanta, men ännu viktigare är det arbete som görs på skolorna inför valet. Att eleverna får undervisning om demokrati och själva får prata och diskutera tillsammans med sin lärare. I arbetet med att följa upp resultatet har lärare och skolledning stor betydelse.

Benjamin Billet.

Myndighetens utvärdering Öva och ta ställning visar att många skolor som deltog i valet 2014 hade aktiviteter som förberedde eleverna. Bland annat besökte de valstugor och ordnade temadagar om demokrati. Av de lärare som svarat på en enkät uppger tre fjärdedelar i gymnasiet att de hade besök av politiska partier, medan andelen i grundskolan var mindre än en femtedel.

En prioriterad insats i år är att få upp intresset i områden där det tidigare varit lågt valdeltagande bland invånare som uppnått rösträttsålder. I de områdena har också deltagandet i skolval varit lågt. Samma sak gäller på särskolor och gymnasieskolor med yrkesinriktningar.

I rapporten framgår att det är ont om forskning kring skolvalets effekter på framtida politiskt intresse. Men erfarenheter från USA visar att skolval har ökat intresset för politiska diskussioner bland ungdomarna och i deras familjer.

Alla artiklar i temat Valår i klassrummet (9)

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com