Läs senare

Skolor får inte konkurrera

När skolor säljer varor eller tjänster får det inte ske på ett sådant sätt att det strider mot kommunallagen eller konkurrenslagen.

04 Okt 2013

Enligt kommunallagen får kommunala aktörer, såsom skolor, driva näringsverksamhet om den drivs utan vinstsyften. Verksamheten ska alltså gå plus minus noll – eller med förlust, förklarar Robin Boström, förbundsjurist på Sveriges kommuner och landsting. Verksamheten ska också vara allmännyttig, det vill säga komma kommuninvånarna till godo. Att en skola servar bilar är en form av allmännytta, enligt Robin Boström. Nyttan handlar då inte om att människor får sina bilar reparerade, utan om att eleverna på skolan får den praktik som de behöver för att senare kunna gå ut i arbetslivet.
En skola måste också förhålla sig till konkurrenslagstiftningen och inte konkurrera med privata aktörer. Konkurrensverkets pressekreterare Jimmy Dominius ger exempel: Om en bageriskola säljer ett 50-tal tårtor varje dag för tio kronor styck så går ganska snart kondiset bredvid omkull. Bageriskolan måste därför bedriva verksamheten i en mindre skala, till exempel ha ett mindre utbud och inte erbjuda leverans varje dag. En skola kanske säljer bakverk två månader om året, medan den resten av året inte har någon försäljning alls. En åtgärd på en bil kan ta en vecka i stället för en dag.

– Det handlar alltså om att kunden ska veta att man inte kan förvänta sig samma kvalitet som hos exempelvis en riktig frisör. Det är ett annat pris eftersom den som gör tjänsten är nybörjare, säger Jimmy Dominius.

Han bekräftar bilden av att det är vanligt att elever på yrkesprogram säljer varor eller tjänster till allmänheten.

– Det är högst legitimt att undervisningen sker på ett riktigt sätt. Det är ju bättre att sälja tårtorna än att slänga dem.

Skolverket har heller inget att invända, utifrån sina regelverk, mot att yrkesprogram säljer varor och tjänster.

– Det är helt okej så länge det handlar om relevanta delar som ingår i utbildningen. Vår uppgift är att ta fram ämnesplaner, kursplaner och examensmål. Skolverket har ingen kommentar på hur eleverna når målen, det är huvudmannens ansvar, säger Magnus Carlsson, undervisningsråd med ansvar för fordons- och transportprogrammet på Skolverket.

Han påpekar att skolorna är skyldiga att upprätta ett programråd med de lokala företagen, bland annat med syfte att skaffa apl-platser åt eleverna.

– Programrådet blir ett naturligt forum för att diskutera sådana här frågor och säkerställa så att företagen inte upplever otillbörlig konkurrens.

ur Lärarförbundets Magasin