Läs senare

”Skolan måste bli mer lyhörd för elevernas behov”

av Martin Röshammar
10 Feb 2017
10 Feb 2017
Foto: Malin Sundelin

Sedan årsskiftet är Lina Hultqvist ny ordförande för organisationen Sveriges elevkårer. Hon menar att elever oftast bryr sig om det som ligger dem själva närmast. Det kan handla om att vissa lärare passar en dåligt, att vissa elever vill skriva för hand eller att andra vill jobba mer med datorer. Hon tycker att skolan behöver bli mer flexibel och mer lyhörd för elevernas tankar och behov.

– På de skolor där lärare och rektorer stöttar elevkåren och ser det som en positiv organisationsform, där blir också fler elever engagerade. Å andra sidan finns det rektorer och lärare som motarbetar kåren och då blir det svårt att få med sig eleverna, säger Lina Hultqvist.

Hon berättar om elever som blivit hotade med att deras CSN-stöd ska dras in för att de har gått på elevkårsaktiviteter och att skolledningar startar elevråd för att manövrera ut kåren.

– Det är ett effektivt sätt att ta död på engagemanget och motivationen, säger Lina Hultqvist.

Sveriges elevkårers mål är att kårer över hela landet ska kunna arbeta brett med frågor om allt från utbildning och arbetsmiljö till att ordna arrangemang som skapar trivsel på skolorna. Då behövs stöd från lokala politiker, skolledare och lärare, menar Lina Hultqvist.

– Vill man skapa demokratiskt utbildade samhällsmedborgare så är elevkåren det bästa sättet.

Elevkårerna i siffror

25 miljoner

Så mycket omsätter Sveriges elevkårer varje år. Alla elevkårer får bidrag från Sveriges elevkårer, hur stort bidraget är beror på hur många medlemmar kåren har i förhållande till antalet elever på skolan.

Sveriges elevkårer får varje år två stora statliga bidrag: ett från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och ett från Skolverket.

250

Så många elevkårer finns det på landets gymnasieskolor.

45

Så många tjänstemän arbetar heltid med att hjälpa elevkårer runt om i landet, med allt från ekonomi till tips om hur man håller tal.

ur Lärarförbundets Magasin