Läs senare

”Skolan får inte kränka elevens integritet”

KruxetSkolan får inte på eget initiativ får ta kontakt med föräldrar till myndiga elever utan samtycke.

01 Apr 2016

Justitieombudsmannen har i flera fall uttalat att skolan inte på eget initiativ får ta kontakt med föräldrar till myndiga elever utan samtycke. Föräldrarna kan däremot själva kontakta skolan för att få reda på offentliga uppgifter som betyg eller frånvaro. Skolan kan också upplysa föräldrarna om att de kan få reda på frånvaro och betyg.

– Om man vill fortsätta ha kontakt med föräldrarna om andra saker efter att eleven har blivit myndig så är det bästa att få elevens samtycke, säger Anna Sundborg, jurist på Skolverket.

Hennes råd är att skolan ordnar ett formulär som eleven får fylla i och underteckna när den fyller 18. Där specificerar man vilka frågor som skolan får underrätta föräldrarna i. Och det är viktigt att ett sådant samtycke inte blir mer omfattande än eleven själv vill.

– Är man 18 år så är man vuxen och bestämmer över sig själv och det finns inga undantag för skolan, konstaterar Anna Sundborg.

Precis som för andra vuxna är det bara i nödlägen, som vid olyckor, som man får kontakta närstående utan uttryckligt samtycke. Anna Sundborg rekommenderar att man hör med eleverna vem de i så fall vill att man ska kontakta. Hon föreslår även att man i förväg har gjort upp om vilket nummer eleven själv vill bli kontaktad på.

– Skolan får inte kränka myndiga elevers integritet. Det är bara sådan information som är offentlig som skolan får lämna ut till föräldrar utan elevens samtycke, betonar Anna Sundborg.

ur Lärarförbundets Magasin