Läs senare

Saknas: förstelärare

Endast en av tjugo förstelärare jobbar på något av introduktionsprogrammen. Sofia Critchley är en av de få.

28 Okt 2016

Foto: Carolina Lidskog
Av totalt 3 250 förstelärare i gymnasieskolan är 188 placerade på något av de fem introduktionsprogrammen. Det motsvarar 5,8 procent av alla förstelärare och kan jämföras med att andelen elever på programmen är mer än det dubbla, 13,2 procent. Av de 136 lektorer som tjänstgör i gymnasieskolan finns ingen på något introduktionsprogram.

Sofia Critchley är förstelärare på språkintroduktion på Vadsbogymnasiet i Mariestad sedan februari i år.

– Det är jätteviktigt att introduktionsprogrammen får förstelärartjänster. Det skapar ett signalvärde att det är viktiga program, att det finns karriärvägar även här, säger hon.

Endast 30 procent av eleverna har gått vidare till ett nationellt program tre år efter att de börjat på språkintroduktion, visar Skolverkets siffror. Av de som började på språkintroduktion år 2011 är det bara nio procent som har avslutat ett nationellt program fyra år senare.

Sofia Critchley menar att fler förste­lärare skulle stärka chanserna för ökad måluppfyllelse för elever på introduktionsprogrammen.

– Jo, det är ett mål med att jag fick den här tjänsten. Att vi ska jobba tydligt mot kunskapskraven och kursmålen redan när eleverna börjar. Men sen finns det faktorer som vi inte kan styra över.

Ett exempel hon ger är om man kommer som sjuttonåring till Sverige med knapp skolbakgrund.

– Då får man ibland titta på andra vägar än att gå vidare till ungdomsgymnasiet. Komvux och yrkesutbildningar kan vara alternativ.

Sofia Critchleys uppdrag är att utveckla didaktiken i svenska som andraspråk och verka för likvärdig bedömning.

Trycket är stort när det gäller svenska som andraspråk.

– Vi fick två nya klasser på språkintroduktion i höstas då många nyanlända kom.

Förra läsåret gick totalt 18 700 elever på språkintroduktion. Det är en ökning med 34 procent jämfört med läsåret innan. 

Här finns karriärlärarna

Totalt finns det 3 250 förstelärare och 136 lektorer i gymnasieskolan.

På introduktionsprogrammen finns 188 förstelärare men inga lektorer.

Bland förstelärare och lektorer på nationella program finns 71 procent på de högskoleförberedande programmen och 29 procent på yrkesprogrammen.

 

Fotnot. Skolverkets statistik är från våren 2016. När huvudmännen rekvirerar bidrag till förstelärare och lektorer får de ange vilket som är deras huvudprogram.

ur Lärarförbundets Magasin