Läs senare

Så får du koll på schemat

GuidenRäcker inte tiden till? Är schemat så pressat att du ofta måste arbeta på din fritid? Här är 7 saker att ha koll på för att få ett fungerande schema nu vid terminsstarten.

05 feb 2020
Så får du koll på schemat
Glöm inte att avsätta tid för paus och daglig rast! Foto: PIxabay

1 Reglerad arbetstid

Grundregeln är att all reglerad arbetstid ska finnas på schemat. I lärares arbetstid ingår undervisning, inklusive planering och uppföljning, utvecklingssamtal, föräldramöten, dokumentation, planering med kollegor, närvaroregistrering och rättning av nationella prov. Och även kompetensutveckling. I schemat ska det framgå när arbetsdagen börjar och slutar. Ligger en arbetsuppgift utanför ordinarie arbetstid ska den vanligen ersättas med övertid.

2 Tänk på hela året

Vissa arbetstoppar ryms inte i ett veckoschema och utförs bara periodvis. Räkna ut hur lång tid du behöver för exempelvis utvecklingssamtal, betygsättning och kvällsmöten. Summera antalet timmar, lägg ihop med veckoplaneringarna för året och kolla att all planerad arbetstid ryms inom årsarbetstiden. Är det tydligt vad som ska prioriteras eller väljas bort när tiden inte räcker till? Stäm gärna av flera gånger under året.

3 Paus och reflektion

Glöm inte heller att avsätta tid för paus och daglig rast. Har du tid för reflektion och återhämtning? Finns det ställtid och rimliga möjligheter till att stötta kollegor?  Hur ser det ut med tid för uppföljning, kontakt med föräldrar och administrativt kringarbete? Det finns ofta saker som inte kan planeras i detalj och sånt som inträffar plötsligt. Se till att avsätta plats i schemat för allt detta och räkna ihop på samma sätt som ovan.

4 Skippa tidstjuvarna

Att kopiera papper, ringa in vikarier, städa och rapportera närvaro är exempel på sådant som kan vara ineffektivt och onödigt dyrt att använda lärare till. Förutsätt inte att chefen vet hur din arbetssituation ser ut, utan lyft problemet så tidigt du kan och visa på att arbetstiden inte räcker till. I tider av lärarbrist är det extra viktigt att din arbetstid används för läraruppdraget.

5 Använd Arbetstidskollen

På Lärarförbundets hemsida finns webbverktyget Arbetstidskollen. Där kan du se om ditt schema stämmer överens med ditt avtal eller om du jobbar för mycket. Verktyget reder ut vad som gäller för bland annat årsarbetstid, förtroendearbetstid och övertid. Stäm av med Arbetstidskollen flera gånger under läsåret. Fungerar både för dig som har semestertjänst och dig som har ferietjänst.

6 Diskutera och ändra

När du gjort ett konkret schema kan du se om något behöver ändras. Kan du själv eller tillsammans med kollegor rätta till problem – gör det! Om inte, ta genast upp en diskussion med er chef, gärna tillsammans.

7 Hur mår du?

Stressad, trött och sliten? Negligera inte symtom på att du inte mår bra. Sömnproblem och svårigheter att koppla bort jobbet är en varningssignal på att allt inte står rätt till. Var även vaksam på om du och dina kollegor hoppar över pauser och raster, samt blir mindre sociala. Be din chef att få tid att gå igenom din arbetssituation så att rimliga anpassningar görs. Sök stöd hos dina kollegor och prata med ditt ombud/skyddsombud.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com