Ingår i temat
Spelet om skolan
Läs senare

S-besvikelse över uteblivet veto

Spelet om skolanRegeringens utredare vill inte ge kommunerna makt att säga nej till friskolor. Förslaget möts av både medhåll och frustration.

av Per Hagström
07 Apr 2017
07 Apr 2017
Nicholas Prigorowsky.

Det ska bli obligatoriskt för en kommun att yttra sig när en friskola vill starta i närområdet. Men kommunen ska inte ha makt att säga nej till en etablering. Avgörandet ska även i fortsättningen ligga i Skolinspektionens hand. Det föreslog regeringens utredare Nicholas Prigorowsky i slutet av förra året. Friskolornas riksförbund var snabbt att twittra om ett ”välkommet avfärdande av kommunalt veto”.

Vetot är ett av Socialdemokraternas vallöften och togs på partiets förra kongress.

Får vi inte igenom det krävs andra lösningar för att säkerställa likvärdigheten.

En av de drivande var Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö. Hon är besviken över utredningen som nu har varit ute på remiss.
– Jag hade hoppats på ett skarpare förslag. Kommunen måste kunna säga nej när det finns en överetablering och skattepengar går till halvfulla skollokaler.

Katrin Stjernfeldt Jammeh.

Hon menar att kommunerna har ansvar för att skapa en likvärdig skola men saknar verktyg för att motverka skolsegregation.
– Planeringen kring när och var skolor etableras spelar stor roll för elevsammansättningen, enligt Katrin Stjernfeldt Jammeh.

Hur ska du gå vidare i frågan nu?
– Vi är många skolpolitiker runt om i landet som kommer att fortsätta att driva det här. Och får vi inte igenom det så kommer vi att kräva andra lösningar för att säkerställa en likvärdig skola.

Partikollegan Ebba Östlin (S), kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka, är besviken även hon.
– I Stockholmsregionen har vi en överetablering av gymnasieskolor. Utredningens förslag löser inte problematiken.

Ebba Östlin.

En granskning som Tidningen Gymnasiet gjorde i sitt första nummer 2015 visade att S-ledda kommuner avstyrker friskoleetableringar i åtta av tio fall. Alliansstyrda kommuner är för det mesta positiva när Skolinspektionen ber dem yttra sig över friskolors ansökningar om att starta.

Lärarförbundet har noterat den politiska slagsidan och delar därför utredarens bedömning att ett veto är fel väg att gå. Det skulle inte sätta skolan i centrum utan förvandla tillståndsprocessen till partipolitik, enligt Johan Ernestam, utredare på Lärarförbundet.
– S-kommuner säger nej till nya friskolor medan borgerligt styrda kommuner säger ja lika slentrian­mässigt. Det visar att ett veto skulle dikteras av politik snarare än att vila på fakta.

Johan Ernestam.

Lärarförbundet tillstyrker utredningens förslag om att det ska framgå av skollagen att intresset av likvärdighet och risker för överetablering ska beaktas när Skolinspektionen prövar nyetableringar.

Lärarnas riksförbund underkänner utredningens förslag i sitt remissvar. Förbundet vill att staten ska ta större ansvar för dimensioneringen av skolsystemet som helhet. Lärarnas riksförbund kan inte se att förslaget om ett obligatoriskt yttrande från kommunen ”… skulle förändra sakernas tillstånd ens marginellt”.

Alla artiklar i temat Spelet om skolan (9)

ur Lärarförbundets Magasin