Läs senare

Relationer viktiga för god hälsa

av Maria Ramnehill
28 Okt 2016
28 Okt 2016

Förtroendefulla relationer och att våga stå emot traditionella maskulinitetsnormer bidrar till att tonårspojkar upplever att de har god hälsa. Den fysiska hälsan har däremot underordnad betydelse, enligt dem själva. De här resultaten visar Eva Randell i en avhandling, som bland annat bygger på intervjuer med 33 pojkar i åldern 16 till 17 år.
Så här säger en av de intervjuade pojkarna i vad som kan visa på vikten av tillitsfulla relationer:

”Men när man väl börjar prata med någon annan kille liksom då känner dom ju likadant att typ så här, då tycker dom att jag är modig och stark för att kunna visa känslor. Och då kan ju dom visa känslor med mig, för då känner dom sig trygga, att de inte blir retade, och det har ju lett till att man kan reda ut problem med varandra liksom.”

Avhandlingen vid Umeå universitet har titeln Tonårspojkars hälsa – att hantera emotioner, maskuliniteter och subjektiv social status.

ur Lärarförbundets Magasin