Läs senare

Rättighetsombudsman

På GBarnombudsmannen Elisabeth Dahlin spår ett lyft för barns rättigheter när barnkonventionen blir svensk lag.

av Erik Ignerus
05 feb 2020
05 feb 2020
Rättighetsombudsman
Foto: Jonas Malmström

Sedan årsskiftet är barnkonventionen en del av svensk lag, vilken betydelse har det?
– Det är en historisk förändring och avgörande för att barn ska få sina rättigheter tillgodosedda. Att barnkonventionen nu blir lag kommer att göra skillnad för alla barn, men främst för dem som befinner sig i utsatta situationer. Det finns fortfarande mycket som ska göras för att rättigheterna ska tas tillvara på riktigt. Alla som arbetar med barn och unga måste förstå vilka rättigheter barn har och hur de ska tillämpas.

Det är en historisk förändring och avgörande för att barn ska få sina rättigheter tillgodosedda.”

Den utredning som ska kartlägga hur barnkonventionen överensstämmer med svensk lag blev försenad, vilka effekter får det?
– Jag tror det är väldigt viktigt att tiden förlängdes. I den här utredningen går man igenom artikel för artikel i konventionen för att se hur svensk lagstiftning och praxis stämmer överens med barnkonventionen. Det har aldrig gjorts tidigare, så det är bra att det görs noggrant och grundligt.

Hur påverkar det här skolan?
– Samtliga av barnkonventionens grundprinciper finns redan med i skollagen. Så i många fall handlar det bara om att fortsätta följa lagen. Jag tror dock att det kan få effekter på inflytandefrågor och hur barn kommer till tals. Barnkonventionen kan komma att påverka hur Skolinspektionen jobbar med sitt tillsyns- och granskningsuppdrag, så det finns all anledning för skolor att hålla koll på de här frågorna.

Vad kan lagen innebära för elever i behov av särskilt stöd?
– Som sagt regleras detta redan tämligen detaljerat i skollagen och de allmänna råden. Men när det gäller till exempel olika stödinsatser så tydliggörs det med stöd av barnkonventionen att barnets bästa alltid ska vara utgångspunkten och barnets åsikter ska beaktas när insatserna tas fram.

Elisabeth Dahlin

Ålder: 62 år
Bor: Stockholm
Aktuell: Som barnombudsman är hon i högsta grad involverad i arbetet med att göra barn­konventionen till svensk lag.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com