Ingår i temat
Relationer
Läs senare

Promenaderna för dem nära varandra

RelationerFör elever med AST kan goda relationer till en lärare vara avgörande för att skolan ska fungera. I Kalmar motionerar eleven Jonatan Bengtsson och läraren Annelie Arvidson tillsammans och lär samtidigt känna varandra bättre.

04 jun 2018
Foto: Karl Nilsson

På Fabriksvägen i Kalmar ligger Stagneliusskolans AST-enhet. Här går Jonatan Bengtsson sitt sista år på samhällsprogrammet med inriktning media och tar snart studenten. När han gick i grundskolan hade han det kämpigt och det var långt ifrån självklart att han skulle orka ta sig hela vägen hit. Men tack vare det stöd han har fått från Annelie Arvidsson, lärare i historia, filosofi och religion, och hennes kollegor har han hittat motivationen.
– Det betyder väldigt mycket att känna sig trygg med en lärare. När jag gick ut mellanstadiet kände jag att jag inte passade in i den vanliga skolvärlden och jag hade typ streck i allt. I högstadiet fick jag extra stöd och kämpade på men det var fortfarande jättejobbigt. Men när jag kom hit och fick hjälp av alla underbara lärare som finns här så har det gjort att mina betyg har gått upp så här, berättar Jonatan Bengtsson och visar en rakt uppåtgående kurva med handen.

Jonatan Bengtsson har alltid tyckt att lärarna har varit bra och förstående på gymnasiet. Men för drygt ett år sedan startade skolan ett rörelseprojekt som har gjort att relationerna har fördjupats ännu mer.
– Till skillnad från vanliga skolor så har elever och lärare en helt annan relation här som gör det lättare att lära sig och lättare att nå alla betyg. Men tack vare rörelseprojektet så känner jag mig mycket gladare och piggare och då blir jag mer mottaglig för den hjälp jag får. Träningen underlättas också av det positiva grupptrycket som blir när alla hänger med, säger han.

Tanken med rörelseprojektet är att eleverna ska få in motion och rörelse naturligt under skoldagen. Både för att minska stillasittandet under dagen och för att förse dem med goda vanor för livet. Numera har ett pingisbord ersatt en stor hörnsoffa, varje lektion börjar med startgympa för att få i gång blodcirkulationen och under veckan finns det schemalagd tid, utöver idrottslektionen, för promenader, joggning, simning, cykling eller något annat som eleverna önskar. Och aktiviteterna gör elever och lärare tillsammans.

Här på Fabriksvägens AST-enhet arbetar 8 lärare med 29 elever, vilket gör det möjligt att komma nära eleverna och skapa goda kontakter, menar Annelie Arvidson. Men rörelseprojektet har skapat helt nya och mer kravlösa förutsättningar för henne att lära känna eleverna, utanför klassrummet och kunskapskraven.
– Projektet har gett oss en mycket större yta för möten och möten under andra former. Vi jobbar ju naturligt nära varandra för att vi är få och vi sitter ofta tätt ihop med eleverna men ibland kan det behövas något annat. I klassrummet handlar det ju trots allt om att prestera. När vi går en promenad tillsammans behöver vi inte fundera på vad vi ska göra eller på vad vi ska prata om, säger hon.

Jonatan Bengtsson håller med. Han tycker att det är bra att kunna göra något tillsammans med lärarna som inte har med skolan att göra.
– Pingisbordet är till exempel väldigt uppskattat. Tidigare var det väldigt mycket mer sittande och många elever stannade kvar i sitt klassrum på rasterna men nu är pingisbordet en samlingspunkt för alla, även för lärarna, säger han.

För Annelie Arvidson är relationsskapandet en viktig del av hennes uppdrag. Att ta reda på vad just Jonatan behöver för att göra det lättare för honom att lära sig är en grundsten i hennes arbete. Och det arbetet underlättas av att ha goda relationer även med kollegorna.
– Vi vuxna kan ju knyta an till er elever på olika sätt och om vi har bra relationer kan vi hjälpa varandra att stötta er. Dessutom tror jag att det är en trygghet för er elever att se att vi är ett team och att vi har roligt tillsammans. Den tryggheten ger en bra inlärningspotential, säger hon.

Jonatan Bengtsson nickar och inflikar:
– Här tittar ni inte på oss elever som en grupp. Ni tittar på individnivå i stället och det är bra för alla lär sig inte på samma sätt, särskilt inte här.

Alla artiklar i temat Relationer (7)

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com