Läs senare

Pressas av nya lagen

NyanländaGymnasielagen, som trädde i kraft i somras, gör att lärare blir en del i elevernas asylprocess. En pressad situation, intygar Maryam Saatchi på Rudbeck gymnasium.

av Björn Andersson
13 Dec 2017
13 Dec 2017
Kritisk. Maryam Saatchi menar att lärares bedömningar kan få förödande konsekvenser för en människas liv. Foto: Marc Femenia

Gymnasielagen innebär kortfattat att nyanlända som deltar i gym­nasie­utbildning kan få förlängt uppehållstillstånd. För att avgöra om en elev studerar krävs intyg om närvaro och betyg.

Rudbeck gymnasium i Sollentuna har nära 200 ungdomar som går på språkintroduktion. Läraren Maryam Saatchi berättar om svåra situationer för både elever och lärare. Nyligen fick en elev veta att han skulle bli ensam eftersom hans bror fyllt 18 år och måste flytta från kommunen.
– Samtidigt ville Migrationsverket göra ett ålderstest. Eleven kom till skolan och sa att han ville ta livet av sig. Vi ordnade så att han fick åka till sjukhus och jag höll kontakt med honom över helgen. Sådant här påverkar så klart både elever och lärare.

Maryam Saatchi är lärare i svenska som andraspråk men undervisar nu mest nyanlända som behöver särskilt stöd i olika ämnen.
– Behovet är stort den här terminen. Eleverna behöver få betyg, säger Maryam Saatchi.

En signatur från en lärare kan avgöra en människas liv.

I slutet av november lade regeringen fram ett förslag om förändringar i gymnasielagen. Tilläggen ska ge möjlighet till ny prövning om tillfälligt uppehållstillstånd för studier. De som omfattas är personer som sökt asyl senast den 24 november 2015 och som då var under 18 år. Bakgrunden till förslaget är att asylprocessen tagit lång tid och att många hunnit bli myndiga under tiden. För att lagändringen ska klubbas igenom krävs majoritet i riksdagen.

Regeringen har inte exakt angivit hur många som kommer att omfattas av en eventuell ändring i gymnasielagen, men en siffra som nämnts är cirka 9 000 personer.

För lärare och rektorer innebär en lagändring troligtvis inget minskat ansvar när det gäller kontakterna med Migrationsverket.
– Vad jag förstår av förslaget ska Migrationsverket fortsätta bedöma aktivt deltagande hos eleverna, vilket kräver underlag från skolorna. Så på den punkten är det inga större förändringar. Syftet med förslaget är att fler ska kunna omfattas av gymnasielagen. Den ska även gälla för studier inom yrkespaket, säger Nathalie Källström, expert på Migrationsverket.

Maryam Saatchi har med den nu gällande gymnasielagen inte sett något resultat på sin skola att den som läser språkintroduktion har fått uppehållstillstånd med gymnasiestudier som grund. Däremot upplever hon att det blir allt vanligare med avvisningar. Hon är kritisk till att lärarnas bedömningar kan få så förödande konsekvenser.
– En signatur från en lärare kan avgöra en människas liv. Det vill vi inte. På vår skola är det rektorn som skriver intyg till Migrationsverket om vilka betyg eleven har.

Lärarnas yrkesetiska råd har också kritiserat följderna av gymnasielagen. Rådet anser att lärares bedömningar om elever inte ska ligga till grund för beslut om tillfälliga uppehållstillstånd.

Gymnasielagen trädde i kraft den första juni i år. Fram till slutet av november har 784 ärenden inkommit till Migrationsverket från personer som tidigare fått utvisningsbeslut och som ansökt om uppehållstillstånd med gymnasiestudier som grund. Av dessa har 93 personer beviljats tillfälligt uppehållstillstånd. 233 ärenden är ännu inte avgjorda. Övriga har fått avslag eller avskrivits.

Ytterligare 124 personer har fått uppehållstillstånd där gymnasiestudier varit en av flera grunder.

ur Lärarförbundets Magasin