Läs senare

Press ger stress

Gymnasielärare känner nog att många elever har stressrelaterad ohälsa. Det säger Carolina Hemberg, kurator på LBS-gymnasiet.

av Björn Andersson
04 apr 2019
04 apr 2019
Foto: Anna-Lena Lundqvist

Ni har haft tolv elever på kursen i stresshantering. Vad tycker de?
– De tycker att den har varit givande och viktig. Vi har inte tillfrågat elever som har för svår grad av problematik om de vill gå på Stress-smart. En del av våra ungdomar gillar inte heller att ta för stor plats i en grupp. De känner sig obekväma i sådana konstellationer.

Klarar skolornas elevhälsoteam av att ge stöd till alla elever med stressymtom och psykisk ohälsa?
– Jag tycker att vi finns till på ett bra sätt för de elever som behöver oss. De har mig som kurator, skolpsykolog, mentorer och andra grupper. Vi arbetar proaktivt för att motverka stress. Mentorerna arbetar till exempel med övningar i självkännedom, studieteknik och motivation. Att unga mår psykiskt dåligt får ju också konsekvenser för hela samhället på sikt då de kanske inte fullföljer gymnasiet. Elev­hälsan är inte behandlande men om det behövs så remitterar vid till vården.

Varför tror du att så många unga är stressade i dag?
– Det är nog väldigt olika orsaker. En del är pressen att prestera i skolan i kombination med att det händer mycket med känslorna i den här åldern. En annan faktor är nog de sociala medierna där många ständigt är uppkopplade, söker bekräftelse och ska visa upp ett bra liv.

ur Lärarförbundets Magasin