Läs senare

Prao ska få fler att välja yrkesprogram

Elever i grundskolan ska kunna göra sin prao på yrkesprogram. Och gymnasieskolorna ska kunna erbjuda fler yrkeskurser i så kallade branschskolor. De förslagen har lämnats av Yrkesprogramutredningen.

16 Nov 2015

Foto: Regeringskansliets webbsändning

Regeringen har nu tagit emot Yrkesprogramutredningens slutbetänkande Välja yrke. Ett av uppdragen har varit att öka intresset för yrkesutbildningar. Ett förslag i den riktningen är att återinföra obligatorisk prao i grundskolan på minst två veckor. Praktiken ska som tidigare kunna göras på en arbetsplats men också i en gymnasieskola på ett yrkesprogram. Utredningen uppskattar att ungefär en tredjedel av eleverna i en årskull kommer att välja prao på ett yrkesprogram. Förändringen ska träda i kraft från hösten 2018.

– Kunskaperna hos eleverna om vilka yrken som finns och vilka yrken som döljer sig bakom olika program är många gånger bristfälliga. Prao är en av få saker som kan få ungdomar att lära känna arbetsmarknaden bättre men allt fler kommuner har valt att ta bort den möjligheten, säger utredaren Amelie von Zweigbergk.

För att bredda utbudet för alla gymnasieskolor föreslås branschskolor. Dessa utvalda skolor ska ge kurser inom smalare yrkesområden och ta emot elever från hela landet. Det kan till exempel handla om utbildning för låssmeder eller golvläggare. Utredningen räknar med att det som mest ska kunna bli tio branschskolor där eleverna ska kunna gå ett par veckor per termin. Här skissas på en försöksverksamhet som ska börja 2018 och utvärderas efter fem år.

För att få bättre samverkan mellan skola och arbetsliv föreslås ett nationellt råd för yrkesutbildning.

Utredningen tar också upp frågan om att så få ungdomar väljer otraditionellt. Statistiken visar också att de flickor som väljer otraditionellt, till exempel bygg och fordon, hoppar av i större utsträckning jämfört med pojkar på de programmen.

 – Det vi har mött på våra skolbesök är att det tyvärr finns kvar gammaldags värderingar. Vi måste få till moderna utbildningar som lockar moderna tjejer och moderna killar. Därför vill vi ge Skolinspektionen uppdraget att granska värdegrundsarbetet på yrkesprogrammen.

Andelen elever på yrkesprogram har minskat med 10 procent sedan 2008. Nu är det endast omkring 26 procent av eleverna som går första året på ett yrkesprogram.

Gymnasieminister Aida Hadzialic (S) menar att yrkesprogrammen på ett sätt har blivit stigmatiserade:

– Många har pratat ner dessa under många år. Vi måste berätta om att yrkesskicklighet är viktigt för välfärden. Jag tror att många också väljer bort yrkesprogram för att det kan bli krångligt att få till högskolebehörigheten schemamässigt, säger hon.

Utredningens slutbetänkande ska nu ut på remiss i tre månader. Parallellt pågår en gymnasieutredning som ska lämna sitt betänkande i slutet av juni. Den utredningen tar bland annat upp frågan om obligatorisk högskolebehörighet på yrkesprogrammen.

ur Lärarförbundets Magasin