Läs senare

Populärt med kollegialt besök

12 Feb 2016

Lärare bjuder gärna in en kollega i klassrummet för att få sitt arbete granskat. Det konstaterar Monica Nyvaller i en avhandling där hon studerat så kallat lärande besök i allt från förskolor till gymnasieskolor.

– Brist på tid tas inte upp som något problem. Värdet av att få föra ett pedagogiskt samtal med en kollega och få konstruktiv kritik väger upp den extra tids­åtgången, säger hon.

Lärarna ansåg också att den kollegiala granskningen gav avtryck i undervisningen till skillnad från mycket annan fortbildning.

– En viktig slutsats är att lärare har kapacitet att granska varandra. Det är intressant i en tid där mycket handlar om att myndigheter som Skolinspektionen ska sköta granskningen, säger Monica Nyvaller.

ur Lärarförbundets Magasin