Ingår i temat
Hållbarhet
Läs senare

Perspektivet ska in i alla ämnen

HållbarhetHållbar utveckling ska genomsyra skolans undervisning. Per Fermvik, undervisningsråd på enheten för gymnasieskolan på Skolverket, berättar vad det innebär för lärare.

04 apr 2019

– I gymnasieskolans uppdrag kopplas hållbar utveckling samman med miljöperspektivet i undervisningen. Hållbar utveckling är egentligen bredare än så och det räcker inte att en undervisning om hållbar utveckling finns på skolan, perspektivet ska ingå i all undervisning.

Varför nämns inte hållbar utveckling i alla ämnesplaner?
– I vissa ämnesplaner som geografi och samhällskunskap finns begreppet med. I exempelvis matematiken gör det inte det, men i ämnets syfte står det till exempel att undervisningen ska bidra till att sätta ämnet i ett sammanhang. Där har läraren ett utrymme att fylla sitt ämne med relevant innehåll också i termer av hållbar utveckling. Hur man gör är upp till läraren, det finns ett visst tolknings- och handlingsutrymme här.

Kan du ge exempel på hur en matematiklärare kan göra det?
– I första delkursens centrala innehåll ingår exempelvis granskning av hur statistiska metoder och resultat används i samhället och i yrkeslivet. Här skulle man kunna granska om exempelvis statistiken kring koldioxidutsläpp, som används i samhällsdebatten, stämmer och används på ett korrekt sätt.

Stärk dina kunskaper

I augusti lanserar Skolverket en ny modul med tips på hur lärare på gymnasiet kan arbeta med hållbar utveckling. Den följs av flera konferenser som anordnas i höst i samarbete med Universitets- och högskolerådets satsning Den globala skolan.

Alla artiklar i temat Hållbarhet (8)

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com