Läs senare

Pensionsavgångar späder på yrkeslärarbristen

29 nov 2013

Det är sedan tidigare känt att det råder brist på behöriga yrkeslärare i gymnasieskolan. På grund av pensionsavgångar kommer bristen troligen att öka ännu mer de kommande åren.
I rapporten ”Tillgången på yrkeslärare” lyfter Skolverket återigen frågan om bristen på yrkeslärare med formell behörighet. Många skolor har löst detta genom att anställa personer utan yrkeslärarutbildning, något som är i sin ordning då legitimationskravet för yrkeslärare är uppskjutet. Detta riskerar dock att bli till en ond cirkel, menar Thomas Furusten, undervisningsråd på Skolverket, som har tagit fram rapporten.

– Regeringens ambition är att alla lärare ska ha rätt utbildning. Samtidigt finns det än så länge inget krav på legitimerade yrkeslärare och därmed saknas incitament för att utbilda sig, säger han.

Parallellt med detta väntar stora pensionsavgångar inom yrkesgruppen. Cirka 80 procent av yrkeslärarkåren är 50 år eller äldre och de närmsta åren förväntas cirka 1 000 personer gå i pension årligen. Under samma period beräknas ungefär 400 nya yrkeslärare examineras per år.

Exakt hur många behöriga lärare som saknas, och på vilka program bristerna är som störst, är i dagsläget svårt att säga eftersom statistiken är begränsad. Vid nästa års rapport hoppas Skolverket kunna ge en mer detaljerad bild av läget.

– Enda sättet att ta reda på den exakta fördelningen mellan behöriga och ickebehöriga yrkeslärare är att fråga rektorerna. Det är det vi håller på med just nu, säger Thomas Furusten.

Skolverket radar även upp några punkter som bör förändras om den negativa trenden ska kunna vändas. Förutom att få klarhet i frågan om legitimationskrav vill myndigheten också se ett ökat stöd för obehöriga yrkeslärare som vill studera. Stödet skulle kunna ges i form av ett ekonomiskt bidrag eller genom att ge lärarna rätt att gå ner till deltid.

ur Lärarförbundets Magasin