Läs senare

Pensionärer klarar trycket på Öland

Nyanlända gymnasieelever fördelas ojämnt mellan kommunerna. Vaxholm tog emot en handfull förra året. I Borgholm har pensionerade lärare kallats in för att kunna ta emot desto fler.

11 Feb 2016

Under flyktingkrisens år 2015 tog Sverige emot drygt 70 000 ny­anlända barn upp till 18 år, varav de flesta i högstadie- och gymnasieåldern. Elever som sedan fördelats mellan landets 290 kommuner.

Men vissa kommuner tar emot betydligt fler elever än andra, visar Skolverkets senaste analys av Migrationsverkets siffror. Vissa mindre kommuner tog förra året emot en stor andel nyanlända i relation till antalet folkbokförda elever. I storstadskommunerna var läget det omvända.

Det är öländska Borgholm och stockholmska Vaxholm, två kommuner med ungefär lika många invånare, tydliga exempel på.

Borgholm är den kommun som relativt sett tog emot flest nyanlända ungdomar i gymnasieåldern i hela landet. Där utgjorde andelen nyanlända elever 51 procent av befolkningen i samma åldersgrupp.

Enligt kommunstyrelsens ordförande, Ilko Corkovic (S), beror detta till stor del på att Borgholm har många lediga anläggningar, i synnerhet när det inte är turistsäsong. Anläggningar som ganska enkelt kan göras om till asylboenden.

Finns det tillräckligt med lärare då?

– Jag kan inte svara på det. Men jag kan säga att vi håller oss flytande mycket tack vare de pensionerade lärare som nu ställer upp, både på grundskola och gymnasium. De har verkligen varit en stor tillgång för oss.

En kväll i oktober förra året, under rubriken ”Moderaterna i Vaxholm tar ett stort ansvar för ensamkommande barn och nyanlända flyktingar!” arrangerade de styrande i Vaxholms kommun en informationsträff om situationen.

– Den kvällen blev väldigt lyckad, det kom över 250 människor, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Lindgren (M).

Under året skulle Vaxholm emellertid ta emot andelsmässigt minst av alla landets kommuner, enligt Skolverkets analys. De nyanlända gymnasieeleverna går att räkna på en hand.

– Det är helt fel, säger Lars Lindgren.

Hur många är det då?

– Drygt 30 stycken är det i alla fall.

Problemet är bristen på lediga lokaler, fortsätter han.

– Jag är på väg nu, till det första riktiga boendet som är dedikerat till ensamkommande barn i Vaxholm. Det kommer att bo elva, kanske tolv, stycken där. Och sedan kommer ytterligare ett boende här inom kort.

Så ni kommer att ta emot fler i år?

– Absolut. Vi har nu friställt ett antal lägenheter som vi kommer att använda. Sedan är vi beredda att uppföra paviljonger om vi inte har något annat att erbjuda. Man kan ju inte trolla med knäna.

Tar emot flest

1. Borgholm 51 % (156)
2. Skinnskatteberg 48 % (60)
3. Åsele 43 % (47)
4. Ljusnarsberg 37 % (64)
5. Östra Göinge 35 % (166)
 

Tar emot få

1. Vaxholm 0 % (<10)
2. Skurup 0 % (<10)
3. Danderyd 1 % (<10)
4. Trosa 1 % (<10)
5. Staffanstorp 1 % (<10)
 
De kommuner som hade störst respektive minst andel nyanlända i gymnasieåldern i relation till antalet folkbokförda elever den 22 november 2015. Siffror inom parantes anger antalet nyanlända elever.
Källa: Skolverket.

ur Lärarförbundets Magasin