Läs senare

Om att skapa begriplighet

av Gertrud Svensén
26 okt 2018
26 okt 2018
Gertrud Svensén, chefredaktör.

De behöver hjälp med minnesteknik, läxor och prov, och med grundfärdigheter som att läsa, skriva och räkna. Men fyra av fem gymnasie­elever i behov av stöd får inte den hjälp de behöver. Hälften får inget stöd alls.

Det visar forskning av arbetsterapeuten Moa Yngve som vi berättar om. Där har elever själva fått berätta hur deras hjälpbehov ser ut, och hur väl det har fångats upp av skolan.

Moa Yngves resultat stämmer väl överens med tidigare studier av stödet på gymnasiet. Även gymnasieutredningen, som kom för två år sedan, konstaterade stora brister. För dålig individanpassning och en alltför fragmentarisk undervisning sågs som delförklaring till att en stor andel av eleverna aldrig tar examen.

Ett sätt att skapa mer helhetsperspektiv på undervisningen är att arbeta över ämnesgräns­erna. Det menar flera av de lärare som intervjuas i vårt tema. I bästa fall kan ämnesövergripande arbete resultera i att både motivationen och begripligheten ökar. Att flera kurser kan bedömas samtidigt gör provträngseln mindre och minskar förhoppningsvis också stressen hos både elever och lärare.

”Det känns mer sammanhängande. Det är en holistisk syn på kunskap. Det går inte att förklara fenomen i samhället med bara samhällskunskap, eller bara religion eller psykologi. Vi vill komma åt helheten” säger Frida Pernesten, lärare på Sjölins gymnasium i Göteborg.

Arbete över ämnesgränserna kan naturligtvis inte lösa alla problem som gymnasieskolan brottas med. Men vi hoppas att vårt tema ska ge dig lite nya tankar och inspiration att kanske våga testa något nytt. Trevlig läsning!

ur Lärarförbundets Magasin