Ingår i temat
Avhoppare
Läs senare

Olika spår på språk­introduktion

AvhoppareMer praktik och samverkan mellan lärare och modersmålslärare kan vara en väg för att få fler att fullfölja sina studier på introduktionsprogrammen.

av Anna-Karin Hallonsten
06 feb 2020
06 feb 2020
Erika Bäck.

Lärarnas riksförbund vill lägga ner gymnasiets introduktionsprogram och skapa en helt ny skolform.

Hur ser ni på det?
– Vi ser inte det som en bra lösning men vi anser att det finns ett stort behov av att se över det här. Och det är något som vårt referensorgan, bestående av gymnasielärare runt om i landet, ska diskutera framöver, svarar Erika Bäck, lärare på programinriktat val, och ledamot i Lärarförbundets förbundsstyrelse.

Språkintroduktion är det program där minst elever tar en examen. Vad vill ni göra åt det?
– Lärarna behöver få större möjligheter att samarbeta med modersmålslärare. Det är oftast där det brister. Men också att det saknas personal som kan stötta eleverna i frågor som inte direkt rör undervisningen. Det faller tillbaka på lärarna som får alldeles för lite tid till för- och efterarbete. Här skulle mer mentorstid eller utvecklad elevhälsa vara två alternativ.

Ni vill även införa praktik för den här elevgruppen?
– Ja. Det finns skolor som anordnar praktikplatser utifrån elevens eget mål, men många fokuserar mest på språket utan tydliga kopplingar till elevens framtid. Eleverna måste även få träffa studie- och yrkesvägledare som kan inspirera dem till att reflektera över vad som passar just dem. Det är vi inte bra på i dag.

Ni har uttryckt önskemål om olika inriktningar inom språkintroduktionsprogrammet. Berätta.
– Det här är något vi kommer att  diskutera framöver. Det skulle exempelvis kunna handla om ett spår för de som har högskola som mål och ett för yrkesprogram som leder direkt till arbete efter examen.

Många på introduktionsprogrammen avbryter sina studier och börjar jobba. Hur ser ni på det?
– Vi måste förhålla oss till elevens egna ambitioner. Men om elevens mål inledningsvis var att vidareutbilda sig så är det en förlust, då har vi misslyckats.

Alla artiklar i temat Avhoppare (10)

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com