Ingår i temat
Över ämnesgränserna
Läs senare

Ökat ämnesfokus kan bli ett hinder

Över ämnesgränsernaDagens kursplaner gör det knepigare att samarbeta mellan ämnen än det var förr. Den bilden ger två lärarutbildare som själva har undervisat på gymnasiet.

26 okt 2018
Illustration: Spektra

Ingrid Lindell är viceprefekt vid lärarutbildningen vid Göteborgs universitet och undervisar studenter som ska bli ämneslärare i svenska. Hon har själv arbetat mycket ämnesövergripande på numera nedlagda Fässbergsgymnasiet i Mölndal.
– Fördelarna är de rent logistiska, och att eleverna får möjlighet att se att allting egentligen hänger ihop. Det här att vi läser vissa ämnen och att scheman ser ut som de gör är konstruktioner, egentligen, säger Ingrid Lindell.

Hon berättar att hon själv talar om ämnesövergripande undervisning som något väldigt positivt och tycker att det är en bra strategi. Samtidigt understryker hon för sina studenter att lärare måste tänka på vissa saker vid ämnesövergripande arbete.

Det handlar inte minst om en rejäl dos planering och en tydlig struktur. Det är viktigt att inte säga att svenskämnet ingår bara för att eleverna skriver, understryker Ingrid Lindell – och specifika undervisningsmoment som är del av kursmål måste hinnas med.
– Eleverna behöver till exempel träning i att skriva en utredande text om det nu är så ett temaarbete ska redovisas.

Ingrid Lindell.

Utrymmet för att praktiskt träna lärarstudenter att arbeta över gränserna ser hon som litet. Studenterna kan själva inkludera olika ämnen när de exempelvis ska presentera uppgiftspaket i litteratur, men annars ligger det mer på det teoretiska planet.

Ingrid Lindell matar också studenterna med exempel på hur man kan arbeta under olika temaarbeten där flera ämnen ingår. Hennes uppfattning är att arbetssättet är ganska vanligt ute i klassrummen, men tror att det har minskat i och med nuvarande kursutformning på gymnasiet.
– Nu måste man inom varje ämne vara så specifik med att synliggöra vad vi mäter. Vi har blivit tillbakafösta in i våra ämnen och med mer fokus på dem mot vad det var innan. Det kan jag uppleva som en tillbakagång.

Nu måste man inom varje ämne specifikt synlig­göra vad vi mäter.

Vid Stockholms universitet är Eva Nilson, universitetslektor och studierektor vid institutionen för språkdidaktik, inne på samma linje: utrymmet för att få till det ämnesövergripande har – på ont och gott – minskat i styrdokumenten jämfört med hur det såg ut i Lpf 94.
– Då lyfte man fram ganska noga att man skulle utgå från elevens intresse och vilket stoff som användes på programmet. På fordonsprogrammet kunde man till exempel hålla ett föredrag om sin verkstad och det kunde bedömas utifrån att man höll ett bra föredrag.
– När sedan Gy 11 kom, var det en stor skärpning i kursplanerna, konstaterar Eva Nilson. Till exempel ska alla elever redan göra en litterär analys i Svenska 1.

För vissa elever kan det vara tidskrävande.
– Då har man inte riktigt tid och plats för att vara nere på verkstan och låta dem presentera sitt verkstadsarbete. På så sätt styr den senaste läroplanen tydligare att man fokuserar på sitt eget ämne, säger Eva Nilson.

Eva Nilson.

Hon tycker att det finns både bra och dåliga exempel på ämnesövergripande arbete och försöker att förmedla det till sina lärarstudenter.
– Jag pratar om att det är viktigt att ta upp något av det som man faktiskt ska behandla utifrån svenskämnet, säger Ingrid Lindell.

Ett exempel på hur det kan bli fel, enligt Ingrid Lindell, är om elever i tre veckor gör research om dödsstraff – och sedan är det språket och inte faktainhämtandet som bedöms.
– Ett bra exempel är i stället när man kan fördjupa svenskämnet genom att arbeta ämnesövergripande – till exempel med historia när det gäller de litterära epokerna.

Varken Eva Nilson eller Ingrid Lindell ser några direkta trender när det gäller lärarutbildningarnas syn på ämnesövergripande arbete. Ingrid Lindell upplever sina lärarstudenter som väldigt inriktade på sina egna ämnen  – men tycker inte att det är så konstigt.
– Det är en oerhörd stoffträngsel på lärarutbildningen. Det är så mycket de behöver lära sig. Det blir väldigt mycket fokus på de ämnen de läser.

Alla artiklar i temat Över ämnesgränserna (7)

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com