Läs senare

Socialdemokraterna vill ha obligatoriskt gymnasium

av Björn Andersson
07 Apr 2017
07 Apr 2017

Den 8 april inleds Socialdemokraternas partikongress. Då väntas man besluta om obligatorisk gymnasieskola, i motsats till gymnasieutredningens förslag. Varför då?
– Arbetslivet och näringslivet ställer krav på gymnasieutbildning. Vi vill också förlänga skolplikten till 18 år. Det skulle bredda målgruppen så att exempelvis nyanlända kan hinna klart med grundskolan och nå gymnasieskolan, säger Lena Hallengren (S), ordförande i riksdagens utbildningsutskott.

Får man fler att gå i gymnasiet för att det är obligatoriskt?
– Per definition får man det, men sen förstår vi också att stöd och andra insatser måste till för att alla elever ska klara gymnasieskolan.

Kommer det att finnas en majoritet i riksdagen för era mål?
– När det gäller obligatorisk gymnasieskola så tror jag inte att det kommer att finnas det. Frågan om att förlänga skolplikten till 18 år är ganska ny och inte prövad än.

ur Lärarförbundets Magasin