Läs senare

Och den ljusnande framtid

av Gertrud Svensén
09 Dec 2016
09 Dec 2016

gertrudsvensenDrygt tusen sidor, 97 förslag. Gymnasieutredaren Helén Ängmo har inte haft en lätt uppgift. Utredningens mål är att få alla elever att klara gymnasiet – en rejäl utmaning med tanke på att cirka en tredjedel av eleverna hoppar av i förtid. Samtidigt ska förslagen bygga vidare på den förra gymnasiereformen, något som begränsar handlingsutrymmet. Dessutom ska utredaren lämna förslag på en rad vitt skilda områden, som högskolebehörighet på yrkesprogram, ämnesbetyg och estetiska ämnen. Splittrat, som sagt.

Sedan vi startade Tidningen Gymnasiet förra hösten har vi skrivit en hel del om avhopp, stress, bristen på specialpedagogiskt stöd, svårigheten att locka elever till yrkesprogrammen och problemen med kursbetyg.

Utredningen tar sikte på många av de frågorna.

Men den kommer inte att lösa alla problem som gymnasieskolan brottas med. Bristen på lärare är stor redan i dag och frågan är hur lärarna ska räcka till de åtgärder som föreslås. Arbetsbördan är en annan knäckfråga. Övergången till ämnesbetyg bedöms göra lärarnas arbete lättare på sikt. Men andra förändringar riskerar att öka arbetsbördan ytterligare, till exempel förslaget om att elever på introduktionsprogram ska få en skriftlig bedömning i de gymnasiekurser de inte uppnår godkänt i.

Vissa av utredningens förslag kan genomföras redan 2018. Andra ligger längre bort. I det här numret har vi gått händelserna i förväg och försökt skildra hur en framtida skola, med några av utredningens förslag genomförda, kan se ut.

God läsning och på återseende på det nya året!

ur Lärarförbundets Magasin