Läs senare

Nya regler om stöd

av Elisabeth Cervin
14 sep 2018
14 sep 2018
Foto: Istock

Bredare stödinsatser ska få fler elever att klara gymnasiet, enligt nya lagändringar.
– Problembilden är att det stöd som elever får i svenska, engelska och matematik inte följer med till andra ämnen, även om eleven exempelvis har läs- och skrivsvårigheter, säger Erik Pedersen, politisk sakkunnig på utbildningsdepartementet.

Förändringarna i skollagen bottnar i förslag som lämnades i Gymnasie­utredningen. Förtydligandet kring särskilt stöd understöds också av andra lagändringar, till exempel att alla gymnasieelever ska ha en mentor från 1 juli 2019. En annan ändring, som gäller från 1 juli i år, är att skolor är skyldiga att lämna över information om elever när de byter skola eller skolform.

ur Lärarförbundets Magasin