Läs senare

Nya regler: Alla program ger behörighet

Nu kan elever på alla nationella yrkesprogram läsa kurser som ger högskolebehörighet inom ramen för 2500 poäng. Regeringen har ändrat reglerna

09 Okt 2013

Tidigare gav sju av tolv yrkesprogram eleverna behörighet att söka till högskolan. Från höstterminen gäller det alla program. Bygg och anläggning, fordon och transport, hantverk, naturbruk samt VVS och fastighet ska liksom de andra programmen leda till högskolebehörighet, beslutade regeringen i våras.
Skolverket har, tillsammans med de nationella programråden, bestämt vilka kurser som ska erbjudas på de olika programmen.

För elever på bygg- och anläggnings-, hantverks- och naturbruksprogrammen ger kurserna svenska 2 eller svenska som andraspråk 2 högskolebehörighet. Elever på fordons- och transport- samt VVS- och fastighetsprogrammen får behörighet till högskolan om de läser engelska 6.

Skolor som haft invändningar mot förslaget tycker att samma kurser borde ge behörighet på alla fem programmen. Andra skolor menar att de högskoleförberedande kurserna tar tid från karaktärsämneskurserna. Eleverna riskerar att inte få tillräckliga yrkeskunskaper. Hushagsskolans modell i artikeln här intill bygger på att eleverna läser utökat program, eftersom skolan inte har velat skära ned på de praktiska kurserna.

Vilka kurser eleverna ska kunna välja mellan i den så kallade programfördjupningen är alltid upp till skolans huvudman att bestämma.

– Det är viktigt att skolan tar en diskussion med föräldrarna och lokala programrådet om vad man ska prioritera, vad som bäst förbereder eleverna för yrket, säger Helene Moquist, undervisningsråd på Skolverket.

Skolor som erbjuder elever många kurser inom programfördjupningen riskerar att få svårt att fylla alla klasser.

ur Lärarförbundets Magasin