Ingår i temat
Betyg & bedömning
Läs senare

Nya råd ger lärarna mer makt

Betyg & bedömningLärare ska ha mandat att själva tolka kunskapskraven och göra en professionell bedömning. Det tydliggör Skolverket i sina nya allmänna råd.

av Elisabeth R Brising
14 dec 2018
14 dec 2018
Foto: Istock

Lita mer på lärarna. Så kan direktiven i Skolverkets nya allmänna råd för betygsättning sammanfattas. En minskning av onödig dokumentation välkomnas av många lärare som har känt press att skriva ner ”allt” och bocka av kunskaper i matriser för att ha på fötterna om ett betyg ifrågasätts.

Skolverket är tydliga med lärarens bestämmanderätt.

– Vi hoppas det kommer att främja arbetsmiljön, säger Hannes Theander, undervisningsråd på Skolverket.

Det är samtidigt oklart om en lärare kan tvingas av rektor eller huvudman att använda ett visst dokumentationssystem för bedömning eller inte. Om regler sätts upp ska det ske i samverkan, skriver Skolverket.

Hannes Theander.

– Visst finns det matriser som är bra men lärare måste vara medvetna om de risker och problem de kan medföra. Det får inte bli en mekanisk avprickning, säger Hannes Theander.

Skolverket vill också tydliggöra vilken information som lärare kan dela med sig av kring betyg. Lärare kan inte berätta i förväg vilket betyg en elev ska få, eftersom hela underlaget inte är klart förrän det är dags för betygsättning. Däremot kan en elev begära att få veta skälen till ett redan satt betyg. I gymnasiet, där betygen är viktiga för elevens framtid, kan det finnas skäl att ge mer information om vilka moment som väger tyngst, enligt Skolverket.

Betygssystemet har fått en del kritik för att vara alltför stelbent. De nya råden betonar att lärare ska titta både på delar och helheten i kunskapskraven och bedöma både analytiskt och holistiskt. Lärare måste också ta hänsyn till elevens resultat på nationella prov, det står i skollagen sedan i somras. Finns det en osäkerhet kring hur resultatet ska tolkas ska läraren diskutera det kollegialt.

De nya råden poängterar dessutom att lärare ska undervisa utifrån läroplanens syfte och centrala innehåll, inte utifrån kunskapskraven.

– Det är ett viktigt budskap, säger Hannes Theander.

Per Kornhall.

Vissa kritiker tycker dock att de nya råden är alltför allmänna och inte gör någon större nytta så länge kunskapskraven är formulerade som de är. Skolverket svarar att de arbetar med ändringar i kunskapskraven, kurs- och ämnesplanerna, och inväntar regeringens utredning om betygssystemet.

Gymnasieläraren och skoldebattören Per Kornhall tycker att de nya allmänna råden på det hela taget är ett ”fall framåt”:

– De pekar på betydelsen av det centrala innehållet och bort ifrån att använda matriser på fel sätt. Skolverket är tydliga med lärarens bestämmanderätt, när vi ska dokumentera. Det finns ett tydligt ställningstagande för lärarnas profession. Jag hoppas det pekar mot förändringar i kursplaner och kunskapskrav mot mer av kunskap och mindre av förmågor.

Alla artiklar i temat Betyg & bedömning (7)

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com