Läs senare

Nya lärare osäkra i klassrummet

ForskningNybakade gymnasielärare tycker inte att de behärskar yrket. Bedömning och disciplinproblem är sådant de känner sig osäkra på, visar en ny avhandling från Linnéuniversitetet.

09 Dec 2016

Även om i stort sett alla som är behöriga kommer in på gymnasielärarutbildningen så betyder inte det att alla kommer ut som lärare. De med högutbildade föräldrar ser en problematik i läraryrket eftersom det har en fallande social status.

– De går i högre grad vidare till forskarutbildning eller så använder de sin lärarexamen till andra yrken, säger forskaren Magnus Persson vid Linnéuniversitetet.

Han talar också om ett ”havererat arbetsmarknadskontrakt”. Det betyder att studenter kommer ut som lärare med en känsla av att de inte behärskar yrket.

– Det gäller oavsett social bakgrund. De från studieovana hem tänker att de får lära sig på arbetsplatsen.

Vad är studenterna osäkra på i läraryrket?

– Det är till exempel bedömning, hur de ska lösa disciplinproblem i klassrummet och vilka relationer man ska ha med elevernas föräldrar. Ämnet de ska undervisa i bottnar de åtminstone i, som en student uttrycker det.

Skulle det behövas lämplighetstester?

– Jag tycker inte att en utbildning som redan har svårt att få sökande ska belastas med ett sådant test. De som är olämpliga gallras bort ändå. Däremot så bör vfu komma in tidigt i lärarutbildningen.

Magnus Persson menar att gymnasielärarutbildningens status har minskat markant. En förändring som började för ungefär 50 år sedan och som har fortsatt.

– Det var inte så länge sedan som det var en prestigeutbildning. Den var svår att komma in på och det var bra betalt. Nu börjar till exempel andra lärargrupper att komma i fatt.

Magnus Persson har arbetat som gymnasielärare i tio år fram till 2009. Hans doktorsavhandling Utbildningskontraktets villkor bygger bland annat på enkäter och intervjuer med tio utvalda gymnasielärare.

ur Lärarförbundets Magasin