Läs senare

Nej till obligatoriskt gymnasium

Regeringens vilja att göra gymnasieskolan obligatorisk stöter på patrull i riksdagen. En majoritet i utbildningsutskottet säger nej.

26 Mar 2015

I ett tillkännagivande till regeringen slår utbildningsutskottet fast att gymnasiet även fortsättningsvis ska vara frivillig. Dessutom slås fast att det ska vara en rättighet att läsa in högskolebehörighet på gymnasiet, inte en skyldighet.

Alliansregeringen tog bort kravet på att läsa in högskolebehörighet för att ge mer fokus på yrkesämnen, samtidigt som möjligheten att läsa in högskolebehörigheten fanns kvar.

(TT)

ur Lärarförbundets Magasin