Läs senare

När jobbet kommer först

ExtraknäckHög arbetsmoral – på fel ställe. Elever som prioriterar kvälls- och nattjobb kan halka efter och få sämre betyg än de förtjänar. Ett misslyckande för läraren, men kanske en vinst för eleven?

av Per Bengtsson
13 Dec 2017
13 Dec 2017
Illustration: Ulf Frödin

Det brukar märkas i trean. Eleverna skippar första lektionen på måndagen eller gömmer sig under jackan och sover sig igenom hela förmiddagen. Andra tecken är försämrad koncentration, undermåliga inlämningsuppgifter och i slutändan mycket sämre slutbetyg än de borde fått. Orsak: de arbetar för mycket. På sitt extrajobb.
– Det är ganska vanligt att elever jobbar natt på Mc Donalds. Det är de som missar måndagsmorgnarna. Som lärare ska vi kunna schemalägga eleverna mellan 08.30 och 16.30, men det finns elever som avviker innan skolan är slut för att hinna till jobbet.

Det säger Anders som är lärare i historia och engelska på ett estetprogram i Stockholmsområdet. Han minns särskilt en väldigt ambitiös elev som var på väg mot toppbetyg i engelska 6, men som prioriterade sitt extrajobb och trots påtryckningar från sin lärare inte valde skolan framför arbetet.
– Det är så synd. Som lärare känns det som ett misslyckande. De som har höga ambitioner med skolan blir stressade av att samtidigt jobba för mycket, de mår inte bra, säger Anders.

Men han är inte odelat negativ till elevernas höga arbetsmoral utanför skolan.
– Vi ska ju skapa fungerande samhällsmedborgare och i ett större perspektiv är det så klart viktigt att få arbetslivserfarenhet. Många är naiva och säger att de längtar efter att få börja jobba och slippa skolan. Sedan märker de att det inte är någon lyx: de får inte ihop så mycket pengar som de trott och arbetsgivarna ställer krav. Den som aldrig jobbar extra under gymnasiet eller universitetstiden riskerar en chock när den väl kommer ut i arbetslivet, tror Anders.

Men för lärarna innebär de här eleverna också mycket extrajobb.
– Märker jag att någon ligger risigt till så ska jag kontakta elevhälsoteamet och vi ska upprätta en plan för hur eleven ska klara sig. För mig blir det fler möten, fler lektioner och eventuellt examination efter arbetstid. Man vill vara schyst och erbjuder eleven att ta igen det den har missat på fredag eftermiddag. I slutändan bestraffar man sig själv.

Anders tror att drivkraften för elever som jobbar mycket extra är att de vill ha pengar för att köpa kläder eller andra prylar. En del eftersträvar också poster på sitt framtida cv.
– Bland mina elever är inte viljan att plugga vidare särskilt hög. Många säger att de går gymnasiet bara för att deras föräldrar ”kickar ut dem annars”. Jag vet inte om det stämmer. Men det är den gruppen som jobbar mest. De ser en framtid hos arbetsgivaren.

Eftersom många av eleverna är myndiga tycker Anders att de får ta ansvar för sina handlingar själva. Som lärare kan han inte påverka mer än att prata med dem som börjar halka efter.
– Det hade kunnat vara en fördel om skolledningen, som besitter lite större auktoritet, betonade att de krävs någon slags balans mellan skolarbete och extrajobb, säger han.

Hårdare reglering tror han inte på.
– Nej, då måste det vara lika för alla. Det finns säkert de som måste jobba för att hjälpa till med familjens försörjning och det skulle kunna drabba dem.

Anders heter egentligen något annat.

”Kan vara säkerhetsrisk”

Magnus Carlsson.

Finns det regler för hur mycket elever får jobba utanför skolan?
– Nej. I skollagen står det däremot att eleverna ska närvara på den utbildning där de blivit antagna och delta i verksamheten, såvida det inte finns giltiga skäl att utebli. Det kan i så fall vara sjukdom, läkarbesök eller hälsofrämjande aktiviteter som sanktionerats från skolan, säger Magnus Carlsson, undervisningsråd på enheten för gymnasieskolan på Skolverket.

Har lärare någon skyldighet att låta elever ta igen missad tid eller examinationer?
– Nej. Lärare kan aldrig förväntas vara tillgängliga utanför sin arbetstid eller utanför skolans verksamhet. Om extrajobb på nätterna går ut över elevens möjligheter att tillgodogöra sig utbildningen så är det upp till professionen att avgöra när det är dags att ta ett samtal med eleven. Men en lärare ska inte behöva stå ensam utan kunna bolla situationen med rektor.

Vet du om det här är ett vanligt problem?
– Vi känner inte till att det skulle vara ett problem inom gymnasieskolan i stort. Men i våra nätverk finns indikationer på att vissa elever på yrkesprogram jobbar extra på sina apl-arbetsplatser. Även för elever är det viktigt att följa Arbetsmiljöverkets föreskrifter om dygnsvila. Annars kan det bli en säkerhetsrisk, om elever till exempel hanterar maskiner i skolan.

ur Lärarförbundets Magasin