Ingår i temat
Digitalt
Läs senare

”Mobiler hjälper mig att möta eleverna”

DigitaltSmarta mobiler har samma funktioner som datorer och Ipads. Ändå anses de ofta vara ett problem snarare än en pedagogisk resurs i skolan, konstaterar Torbjörn Ott i sin nya avhandling.

av Per Bengtsson
27 okt 2017
27 okt 2017
Torbjörn Ott är lektor i tillämpad it och lärare i svenska och historia på Alströmergymnasiet i Alingsås. Foto: Jarl Silander

Du har forskat om lärares och elevers inställning till mobiltelefoner i klassrummet. Varför?
– När jag var nyexaminerad gymnasielärare 2007 var mobiler i klassrummet en stor fråga. Möjligheten för lärare att beslagta föremål som störde undervisningen och arbetsron var precis på väg. Det var tydligt att det främst handlade om mobiltelefoner. Ungefär samtidigt gick jag en pim-utbildning (praktisk IT- och mediekompetens) och upptäckte att det fanns sätt att använda mobiltelefonernas funktioner i undervisningen, till exempel att filma vid muntliga presentationer eller ta bilder till olika uppgifter. På forskarutbildningen insåg jag att det fanns vetenskapliga belägg för att mobiler kan vara användbara i undervisningen. Jag ville ta reda på varför debatten enbart fokuserade på de negativa aspekterna, som att mobiler stör ordningen.

Du studerade bland annat dagstidningsartiklar. Vad såg du då?
– Det första reportaget jag hittade om hur mobiltelefoner användes i undervisningen publicerades 1996. En klass var på Skansen och skickade hem bilder. Det ansågs positivt. Två år senare började mobiler beskrivas som störande och tidningarna skrev att de påverkade arbetsmiljön negativt. När Lars Leijonborg analyserade varför det gått så bra för Folkpartiet i valet 2002 framhöll han att de lyft frågor som berörde människors vardag, till exempel mobiltelefoner i klassrummet. Efter det tog Jan Björklund upp den tråden och gjorde den central i sin skolpolitik. Det intressanta var att lärarna som förekom i debatten ofta inte höll med om att mobiltelefoner var det största problemet. Något stöd i forskningen nämndes inte heller. Det handlade enbart om att plocka politiska poäng.

Vad tycker gymnasielärarna i studien?
– 72 procent uppger att de till viss del tillåter användning av mobiler i undervisningen. Till exempel för att nå skolans lärplattform, använda miniräknaren eller skicka e-post.

Och eleverna?
– De uppger att de använder mobiltelefonen för att kommunicera och samarbeta, till exempel kring läxor och för att organisera sig i studiegrupper. Om de kör fast i en diskussion kan de googla upp nya fakta som gör att de kommer vidare. Det förekommer också att man lyssnar på musik för att avskärma sig. På så vis utgör mobilerna en del av skolans infrastruktur.

Har mobiltelefonen en pedagogisk potential som missats i digitaliseringen av skolan?
– I tekniken finns en digital lärmiljö som eleverna alltid bär med sig. Det är också elevernas ”eget” verktyg som de känner sig hemma i. Men det blir problematiskt att utveckla den pedagogiska användningen om debatten säger att mobilen inte hör hemma i skolan.

Du menar att mobilen utmanar lärarrollen. Hur?
– Om man tycker att det traditionella klassrummet är stängt så innebär mobiler en öppning mot världen utanför. Eleverna kan snabbt kolla upp om det läraren säger stämmer. Och det är lätt att hitta teorier som gör att man kan ställa kluriga frågor. Läraren har inte längre kontroll över fakta och information i klassrummet, något som tidigare begränsades till läroboken. Det gör bland annat att man behöver ha en större och bredare ämneskompetens för att kunna haka på och bemöta eleverna.

Är det bra eller dåligt?
– Mina undersökningar visar att de lärare som ser positivt på ikt och de utmaningar det innebär också är mer tillåtande till mobiler i klassrummet. Personligen tycker jag att det är positivt med mobiler i klassrummet. De gör undervisningen roligare och mer dynamisk. Det hjälper mig att möta eleverna där de är och jag kan utgå ifrån deras frågeställningar.

Finns det pengar att tjäna för skolorna genom att låta eleverna använda sina egna telefoner i högre utsträckning i stället för dyr datorutrustning?
– När det gäller skrivuppgifter så efterfrågar eleverna fortfarande datorer. Det passar skolans metodik bättre. Men det finns en strömning som kallas ”bring your own device” – alltså ta med din egen apparat. Skolor kanske kan erbjuda ”choose your own device” i framtiden.

Alla artiklar i temat Digitalt (8)

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com