Ingår i temat
Skola & arbetsliv
Läs senare

Minskat stöd till lärlingsutbildning

Skola & arbetslivAllt fler elever har valt lärlingsutbildning i år. Samtidigt har statsbidraget skurits ner för utbildningsformen. Det väcker oro för att företagen inte ska vilja ta emot lika många elever.

av Björn Andersson
12 sep 2019
12 sep 2019
Foto: Pixabay

Totalt 144 kommuner och fristående skolhuvudmän har ansökt om statsbidraget för 13 300 elever i gymnasial lärlingsutbildning. Ansökningarna uppgår till 277 miljoner kronor men Skolverket fick endast 191 miljoner kronor att fördela under våren.
– Motsvarande situation kommer nog att uppstå i höst då vi har 191 miljoner kronor kvar att fördela. Vi vet ju inte om det blir samma söktryck men vi har haft en stadig kurva uppåt för lärlingsutbildning. Så jag skulle bli förvånad om det inte är ett söktryck som överstiger det tilldelade beloppet, säger Andreas Spång, enhetschef på Skolverket.

Risken finns att antalet lärlingar inte kan komma att öka.

En elev som går på en lärlingsutbildning har rätt att gå kvar även om statsbidragen minskat. Alternativen blir då att huvudmannen får skjuta till mer pengar eller att lärlingsföretagen ersätts med ett mindre belopp.

Kan det innebära att huvudmännen minskar sitt utbud av lärlingsutbildning för dem som ska börja på första året?
– Det kan få den att effekten att man drar ner till följd av minskat statsbidrag, svarar Andreas Spång.

Statsbidraget för lärlingar

  • Statsbidraget består till största delen i ersättning till de företag som tar emot elever.
  • I år har arbetsgivarna fått 11 716 kronor per elev och termin. Det gäller elever som genomför minst hälften av sin utbildning på arbetsplatsen.
  • Total har skolorna sökt statsbidrag för 13 337 elever för vårterminen 2019. Det är en ökning med 436 elever jämfört med hösten 2018.

Källa: Skolverket

En orsak som han ser till att intresset för lärlingsutbildning ökat är att introduktionsprogrammen har lärlingsliknande utbildningar.
– Det öppnar för en utökad målgrupp. I övrigt vet jag inte skälen till ökningen. 

En av alla huvudmän som fått minskat bidrag är Lärlingsgymnasiet i Sverige AB. Här har statsbidraget minskats från nära 5,4 miljoner kronor till 3,7 miljoner för våren 2019. En av koncernens rektorer är Malin Luukinen i Ale utanför Göteborg. Hon är kritisk till att förutsättningarna ändrats på kort sikt utan förvarning.
– Det känns märkligt att det här sker under innevarande år. Våra företag, som tar emot lärlingar har gjort sina uppgifter och haft sina utgifter som att sätta av tid till handledare och till introduktion av våra elever, säger hon.

I ett större perspektiv tycker Malin Luukinen att det är fel att minska statsbidragen för lärlingsutbildning.
– En utmaning är den kompetensbrist som finns i flera yrken. Då är det konstigt att regeringen drar ner på en utbildning som utbildar för många av de här yrkena.

Hon ser nu en viss risk att skolans värdföretag inte blir lika angelägna att ta emot lärlingar.
– Flera av våra handledare har haft lärlingar i över tio år så jag tror och hoppas att företagen kommer att fortsätta på nuvarande nivå. Men risken finns att antalet lärlingar inte kan komma att öka.

Johan Olsson, utbildningspolitisk expert på Svenskt näringsliv, menar att de minskade statsbidragen motverkar långsiktig planering för de företag som tar emot lärlingar.
– Det är aldrig bra med ryckighet. Men viktigast är att finansieringen till yrkesutbildning generellt är tillräckligt hög. Att det är god kvalitet både i skolförlagda delar, i apl och att eleverna går ut med rätt kompetens, säger Johan Olsson.

När det gäller lärlingsutbildning så betonar han att det behövs satsningar även på de skolförlagda delarna.
– Yrkeslärarna måste också ha tid och kapacitet att kunna vara med och kvalitetssäkra att det blir en bra utbildning för eleverna. Femtio procent ute på en arbetsplats är ju en lång tid. Det är ett stort ansvar både för företagen och för skolan. Lärlingsutbildning är ett komplement till traditionell yrkesutbildning men varken billigare eller enklare.

Alla artiklar i temat Skola & arbetsliv (7)

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com